Ajacied van het jaar. Ajacied van het jaar. AJAX - MASCOTTE er gebeurt meer in de meer Waarom zullen we duur doen Waarom zullen we duur doen ROB WITSCHGE, AJACIED VAN HET JAAR De band die Ajax-1, het vlaggeschip van de club, heeft met de achterban van de vereniging wordt wekelijks geïl lustreerd door het optreden van de Ajax-mascotte. Die mascotte wordt gerekruteerd uit de jongste Ajax-elftallen en mag op de wedstrijddag de warming-up meemaken, waarna hij met de wedstrijdbal de elftallen vooraf gaat de presentatie op het veld (foto 5). De inbreng van de Ajax-sponsors gaat verder dan het fi nancieel ondersteunen van de club. Ook naar de suppor ters toe manifesteren zij zich. Bijvoorbeeld hoofdsponsor TDK die de fanatieke Ajax-aanhang een schitterend "Itali aans" spandoek schonk (foto 6) of CITROËN die de indivi duele fotokaarten van de spelers verzorgt. Voor de aanvang van de erewedstrijd voor de vijftigjarige 'Mister Ajax', Sjaak Swart werd Rob Witschge ge huldigd als de 'Kwantum Ajacied van het Jaar'. De verkiezing werd het afgelopen sei zoen met grote overmacht gewonnen door de oudste van de Witschge- brothers die met zijn triomf de opvol ger werd van Marco van Basten en Stanley Menzo. Ook dit seizoen zal de verkiezing van de Kwantum Ajacied van het Jaar plaatsvinden. Zowel op de bekende AJAX-PAGINA in het stadsblad De Echo Amstelveens Nieuwsblad als in het Officieel Programma vindt u vanaf heden een stembiljet. Op dat stembiljet kunt u aangeven welke drie Ajacieden uw favorieten zijn. Op de foto neemt Rob Witschge uit handen van Echo-direkteur Wim de Vries de prijs in ontvangst als de Kwantum Ajacied van het Jaar in het bijzijn van speaker Jan Rietman

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1988 | | pagina 39