@TDK. CITROËN^ Kappa ROEVER Commodore Martinair touristische Dienstverlening Wat is Ajax zonder sponsoring? Een belangrijk aandeel in de begroting van het voetbalbedrijf Ajax wordt ingevuld door sponsoring. De club mag zich verheugen in een aantal zeer trouwe spon sors. Daarnaast bleek de grote aantrekkingskracht van Ajax op nieuw met de verwelkoming van twee nieuwe sponsors, te weten FORBO en OAD, bedrijven waar Ajax bijzonder mee ingenomen is. Zonder de drie letters TDK van de marktleider in de audio- video cassettemarkt zou het Ajax-shirt er vreemd uitzien. TDK en Ajax zijn uitgergoeid tot een twee-eenheid en de rela tie mag terecht een uitstekend voorbeeld van een goed hu welijk tussen sponsor en club genoemd worden. De verbintenis tussen Ajax en TDK is kortgeleden opnieuw met drie jaar verlengd en heirmee geeft de audio-video cas settegigant aan vertrouwen te hebben in de toekomst van Ajax. De relatie tussen Ajax en TDK komt in de eerste plaats na tuurlijk tot uiting in de naamsvoering op het mooie Ajax-shirt maar op meerdere manieren wordt het partnership on derstreept. Zo zijn de Ajaxieden op de FIRATO, de grote HI-FI beurs in de Amsterdamse RAI, keer op keer zeer geziene gasten die op de TDK-stand graag promotionele aktiviteiten ontplooien. Daarnaast is er het TDK Tape Club magazine. Dit periodiek, waarmee TDK kontakt houdt met het koperspubliek, besteedt vanzelfsprekend ook ruim aandacht aan Ajax en al les wat daarmee te maken heeft. Bovendien kunnen de leden van de Tape Club gebruik maken van een flinke korting op plaatsbewijzen bij thuiswedstrijden van Ajax. Meer dan 100.000 jonge mensen zijn al lid van de TDK Tape Club. Voor meer informatie omtrent de Tape Club kunt u zich wen den tot: Tape Club, Postbus 70, 5260 AB VUGHT, Tel. 073-568299 Ook het Franse automerk, een van de Ajax-sponsors van het eerste uur, heeft onlangs het kontakt met Ajax voor weer drie jaar verlengd. De inbreng van CITROËN bij Ajax komt het meest spektacu- lair tot uiting in het flonkerende autopark dat dagelijks in De Meer te bewonderen is. Alle Ajax-spelers alsook de techni sche staf rijden in het parade-paardje van de Franse autogi gant, de Citroën BX GTI. Stijl, raffinement, technisch vernuft en klasse zijn elementen die zowel bij Ajax als bij Citroën hoog in het vaandel staan. Vandaar dat beide partners zo voortreffelijk bij elkaar pas sen. COMMODORE behoort al jaren tot de sponsorpool van Ajax. Een ieder kent het COMMODORE ais het sportieve compu- termerk in Europa. Bij vrijwel alle grotere sportevenementen verschijnt de naam COMMODORE in beeld. Dat de samenwerking tussen Ajax en COMMODORE naar ie ders tevredenheid verloopt, blijkt ondubbelzinnig uit het feit dat het computerbedrijf, net als mede-sponsors TDK en CI TROËN, de verbintenis met Ajax voor nog eens drie jaar ver lengde. Naast de financiële inbreng staat COMMODORE Ajax ook op ander gebied terzijde. Zo werd Ajax het vorig jaar enorm geholpen bij de automatisering van de administratie. Het beroemde Italiaanse kledingmerk steekt Ajax de laatste jaren in de laatste sportmode. Exclusiviteit staat zowel bij Ro be di Kappa (kortweg KAPPA) als bij Ajax hoog aangeschre ven, dus ook wat dat betreft vonden club en sponsor zich. Het sportieve en modieuze gezicht van Kappa wordt in Ne derland alleen door Ajax via sponsoring uitgedragen, maar het bedrijf uit Turijn heeft nog een paar aansprekende pijlen op de boog. Zo is het ook de kledingsponsor van de Italiaan se kampioen AC Milan (in Nederland ook zeer bekend van wege de Nederlandse inbreng) terwijl een andere fantasti sche blikvanger de Amerikaanse atletiekploeg is. Het overbe kende beeldmerk van Robe di Kappa zal via de beeldbuis dus ook vanuit Seoel uw huiskamer binnenkomen. MARTINAIR is een bedrijf dat volop in ontwikkeling is, een bedrijf dat het vizier gericht heeft op de toekomst en vanuit die filosofie is het al jarenlang sponsor van Ajax. Het was al in 1979 dat MARTINAIR de eigen naam als sponsor verbond aan die van Ajax. Onnodig te zeggen dat er in de periode tus sen het eerste sponsorcontract en nu een bijzonder hechte band is ontstaan tussen Ajax en MARTINAIR. Het spreekt vanzelf dat het Ajax elftal op hun Europese reizen altijd in een Martinair-toestel stappen. Al vele jaren verzorgt ROEVER REIZEN alle reizen van het komplete Ajax-gezelschap maar daarnaast is het Amstel- veense reisburo ook sponsor van Ajax. Een gedeelte van de Ajax-selektie voor de CITROËN showroom op het sta dionplein in Amsterdam. Alle Ajacieden maar ook de technische staf rijdt in de Citroën BX GTI. Ook ROEVER REIZEN zal het kontrakt met Ajax verlengen en zodoende Ajax blijven begeleiden op de - hopelijk weer vele - reizen door Europa. ROEVER REIZEN is gevestigd aan het winkelcentrum Kost- verlorenhof in Amstelveen.

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1988 | | pagina 33