technische staf en begeleiding KURT LINDER BARRY HULSHOFF PIM VAN DORD trainer-coach clubarts Naast de technische staf die het eerste elftal van Ajax begeleidt, heeft Ajax natuurlijk nog een groot aantal andere oefenmeesters in dienst. Op de foto is de gehele trainersstaf van Ajax afgebeeld. Van links naar rechts poseren Louis van Gaal (verantwoor delijke man voor Ajax-2 en de Ajax-1 junioren), Barry Hulshoff (assistent trainer van de trainer-coach), Dick de Groot (jeugdtrainer), Cees Koppelaar (trainer loop- en springtechnieken), Spitz Kohn (assistent van de trainer- coach), Kurt Under (trainer-coach), Günter de Haan (jeugdtrainer), Her man Wijnands (coördinator jeugdop leiding), Bobby Haarms (trainer jeugd- en amateurs) en Herman Bor- man (jeugdtrainer). Naast dit tiental trainers heeft Ajax in Frans Hoek de man die keepers van de jeugd tot en met het eerste elftal begeleidt. fysiotherapeut materiaalverzorger iPflPi lllllllll

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1988 | | pagina 12