voorwoord direkteur CONSUMENT-VRIENDELIJKE AANPAK BIJ AJAX CENTRAAL Sinds november vorig jaar heeft Ajax, u zult het ongetwijfeld weten, een direkteur. Een 'direkteur algemene zaken' zoals de titel volledig luidt. Aan de vooravond van het seizoen 1987-1988, dat, naar ondergetekende met u hoopt, weer even triomfantelijk zal zijn als het voorgaande, wil ik u graag in kort bestek uit de doeken doen wat de direkteursfunctie bij Ajax behelst en hoe Ajax zich de komende jaren zowel nationaal als internationaal zal profileren. De funktie van direkteur van Ajax is niet zo eenvoudig te beschrijven. Het heeft namelijk erg veel om het lijf, het behelst de vele facetten en vertakkingen van het voetbalbedrijf in De Meer. In feite is de direkteur het dagelijkse 'aanspeelpunt', hij moet vooreen ieder aanspreekbaar zijn. Ajax is de afgelopen jaren van een professioneel bedrijf uitgegroeid tot een, zeg maar gerust, super-professioneel bedrijf. In de praktijk bleek dat de dagelijkse uitvoering van dat bedrijf niet langer in handen kon liggen van vrijwilligers. Als voorbeeld van die verregaande professionalisering kan de opbrengst van de reklameborden in het stadion dienen. Jaren geleden bracht die bordering zo'n 35.000 gulden op, tegenwoordig is dat een veelvoud daarvan. De nieuwe media binnen het Europese voetbalgebeuren neemt hand over hand toe en met name de invloed van televisiestations zal een grote vlucht gaan nemen. Hèt grote voorbeeld daarvan, het Italiaanse TV-station Canale 5, staat niet op zichzelf, hun voorbeeld zal ongetwijfeld navolging vinden. Daar zal ook Ajax konstant op moeten inhaken en de prijs voor de TV-minuten moeten vaststellen. Dat geeft weer nieuwe mogelijkheden om de club Bis medium te profileren naar bijvoorbeeld de shirtsponsor en de andere sponsors. Door de aanstelling van een direkteur kan Ajax zich dagelijks professioneel met dergelijke ontwikkelingen bezig houden. Consument-vriendelijk Ik noemde de funktie van direkteur eerder al een aanspeelpunt. Dat is het niet alleen ten opzichte van de direk'te achterban en de sponsors maar zeker ook ten opzichte van het publiek. In Nederland staat het konsument-gericht aanpakken van het voetbal nog in de kinderschoenen. Als bijvoorbeeld supporters zich willen profileren dan moeten ze toch bij iemand terecht kunnen. Als zodanig is de direkteur ook voor de supporters in hun algemeenheid een aanspeelpunt. Het is belangrijk dat Ajax de oren en ogen open heeft voor hun problemen al moet men er wel van doordrongen zijn dat niet alle wensen uitvoerbaar zijn. Punt is, dat duidelijk moet worden dat er wel degelijk naar op- of aanmerkingen van de toeschouwers geluisterd wordt. De konsument-vriendelijke aanpak zal bij Ajax de komende jaren centraal staan. Te lang en ten onrechte is de voetballerij er vanuit gegaan dat zo'n aanpak geen vereiste was. Het voetbal zal zich opener naar het publiek toe moeten opstellen want het voetbal, de sport in zijn algemeenheid, kan niét zonder publiek. Dan wordt het een bijzonder ongezellige aangelegenheid. De aandacht voor de klant, in dit geval dus de voetbalsupporters, is essentieel. En onder onze klanten verstaat Ajax absoluut niet alleen, laat dat duidelijk zijn, de Skybox-houders, de VIP's etc. Onze klanten zijn eigenlijk nog veel meer al die andere voetballiefhebbers. Internationale allure De uitstraling en de allure die Ajax per traditie kenmerkt is door de aansprekende successen van het voorbije seizoen natuurlijk alleen maar vergroot. Daar zal Ajax verder op moeten voortborduren. Op het veld moet het blijven gebeuren. Ajax moet de Amsterdamse bluf er in blijven gooien zodat je als club toch altijd weer net wat interessanter en attraktiever bent. Dat geldt niet alleen naar het publiek toe maar ook ten opzichte van de voetballers. Het is en blijft immers zo dat iedere voetballer die het bij Ajax gemaakt heeft, het in zijn verdere sportieve karrière ook zal maken. Wat dat betreft is het eigenlijk wel leuk om te zien dat bij sommige clubs spelers terugkomen die hun opleiding, hun basis, hebben gehad in De Meer. Juist de aparte uitstraling, het speciale elan van Ajax maakt dat het altijd aantrekkelijk en interessant blijft voor voetballers om bij Ajax te spelen. Internationaal gezien zitten we natuurlijk altijd in een ongunstige positie. In het kader van de voetballerij heeft men vaak de mond vol van behoud van kwaliteit maar het is niet anders dan dat wij ons, als het ware gewapend met tandenborstels, in de leeuwenkuil van de internationale transfermarkt begeven. Maar nogmaals, Ajax zal zich daartegen met andere middelen wapenen. Niet alleen binnen de lijnen maar ook daarbuiten zal Ajax het voetbal als een topprodukt aan u, de klant, blijven presenteren. A. J. van Eijden direkteur algemene zaken.

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1987 | | pagina 9