I V ntlerdelen Ubbens bouwstoffen bv Altijd doelgericht voor overheid, bedrijf en particulier toftuigerzakta Delfzijl: E.H. Roggenkampweg 1 Tel. 0596-614900 Fax 0596-610851 KOERS Afhalen van: zand teelaarde brekerzand bomengranulaat mijnsteen Storten van: puin groenafval Oosterhaf Holman Terreinverhardingen Beschoeiingen Slijtlagen Remmingswerken Bestratingen Bruggen Rioleringen Groenvoorzieningen Industriële Dienstverlening Sloopwerkzaamheden (Water-)bodemsaneringen Projectontwikkeling ln-situ saneringen Verkeersvoorzieningen Asbestsaneringen GRIJPSKERK Kievitsweg 13 T (0594) 28 01 23 F (0594) 21 28 83 POSTADRES Postbus 6 9843 ZG Grijpskerk NEVENVESTIGINGEN Groningen Harlingen Kootstertille Arnhem Giekerk www.oosterhof-holman.nl i nfo@oosterhof-holman.nl Gecert NEN-ISO 9001 en VCA" jfi{ üosterhof ^üirlV Holman Spoelaateaak voor ondardalen an aeeasaotrat van alia hulshoudslljko apparaten Onderdelen voor huishoudelijke apparatuur Accesoires voor audio en video Spaar, Ud en gloeilampen Benduxlaan 9 Womecare H George Dealesh stof-waterzuiger. En extractienfichne voor het rerigen ni tapf ockgeschtóvoor gincMoereri! 616159 wtiw.onderdeleniuDer.nl Winschoterweg 21 9609 PD Waterhuizen Tel. (0592) 43 03 03 Fax (0592) 43 03 04 E-mail: info@kks.nl Levering van: zand, puin, grond, compost, funderingsmateriaal landbouwkaik, erfverhardings- materiaal. Recycling van: puin groenafval Transport: kipper en container transport. Zandwinning: ophoogzand straatzand woudzand Sloop en grondwerken

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 2009 | | pagina 13