Bordjesclub viert 62ste reünie We zijn best slecht HF AFTRAP 8 AJAX KICK OFF tekst Erol Erdogan Stel je voor; de beste supportersschare van de Nederlandse competitie krijgt een schaal. De slechtste degradeert. Geloof me, als Ajax-fans vechten we dan ieder seizoen weer tegen degra datie. Wij zijn best slecht, als supporters. Bewijs is bijvoorbeeld dat Ajax-spelers ondertussen liever uit spelen dan in de ArenA. Weg uit dat cynische Ajax-huis! Als Supportersvereniging Ajax vinden we dat het tijd is voor actie. Nee, geen stenen gooien naar paarden of met een ludieke mars het vertrek eisen van directie of bestuur. Wat we wél willen? Dat die mars wordt opgegeten en ons de energie geeft de hele wedstrijd achter de ploeg te gaan staan. We vragen nogal wat, daar zijn we ons van bewust. HetAjax-publiek (inmiddels een scheld woord in plaats van een geuzennaam) moet zich anders gaan gedragen. Want zoals het nu gaat, gaat het niet. Alle begrip voorde emoties van deAjax-supporters (het is niet veel wat we de afgelopen jaren te zien krijgen) maar waarom zijn we als Ajax-fans bijna altijd tegen? Tegen Jaakke, tegen Fontein, tegen de ArenA - en nu dan zelfs tegen onze eigen club. Door de hele wedstrijd tegen bestuurders te scanderen, gaan de spelers slechter voetballen. Negatieve spreekkoren slaan uiteindelijk in de benen van de spelers. En de stilte van de zwijgende massa Ajax- supporters is zelfs nog erger. De tijd dat je naar hetAjax-stadion kon om te controleren dat de club won, is toch echt verleden tijd. Ajax moet weer le ren winnen, maar wij moeten weer leren supporten (excuses voor dit vreselijke werkwoord). Het is wennen, misschien moeten we onze schaamte voorbij, maar laten we proberen weer eens achter onze club te gaan staan! Niet alleen in goede tijden, maar juist in slechte tijden. Wij zijn Ajax en de club heeft ons nodig. Juist nu! Het kan wel: massale eri niet aflatende steun aan Ajax tij dens de bekerfinale tegen AZ. FOTO: EMILE DE BROUWER In 107 jaar tijd bouw je als club heel wat tradities op. Eén daarvan is de reü nie van de zogeheten Bordjesmannen. Op 26 oktober kwamen zij voor de 62ste keer bijeen. Maar wat is die Bordjesclub eigenlijk? De Bordjesclub, opgericht in april 1946, is toegan kelijk voor alle leden die ten minste 25 jaar lid zijn van de vereniging. Dat zijn er momenteel zo'n 135. Zij komen één maal per jaar bijeen, voor een in meerdere opzichten exclusief diner op de Toekomst. Het is een bijzondere eer als je als buitenstaander wordt uitgenodigd een avond te mogen vertoeven tussen leden met een dergelijke status - sommigen zijn al ruim zeventig jaar lid. Dit jaar viel die eer bijvoor beeld te beurt aan Adrie Koster. Wim Schoevaart, geboren in 1918 en ere lid van de vereniging, is secretaris van het Bordjesclub-comité. Als geen ander kent hij de geschiedenis van de Bordjesclub. 'Op vrij dag 3 december 1937 werd door voorzitter Koolhaas, tijdens een Sint Nicolaasfeest in Krasnapolsky, aan 62 werkende leden die 25 jaar of langer lid waren, een fraai uitgevoerd Ajax-bord overhandigd. Dat was het feite lijke begin.' Toch duurde het nog negen jaar voordat het 'Bordjescomité' werd opgericht. Dat was in april 1946 op initiatief van Frits de Bruyn, Jan de Boer en Tjerk de Munnik. Drie maanden later kwamen ruim zestig leden die al 25 jaar lang lid waren, bij elkaar in het Minerva-paviljoen. Dat was de eerste bijeenkomst. Nu, in november 2007, is het'ledenbestand' meer dan verdubbeld. Sommige leden zijn vanzelfsprekend over leden, anderen zijn te oud of wonen te ver weg om nog aanwezig te kunnen zijn. Gerard Dermout, Max Vischoonmaker, Dennis Boogaard en Rob Ojevaar zijn sinds een maand lid van de Bordjesclub. Voor de eerste keer mochten zij meedoen aan een tra ditie binnen een traditie: meezingen met de Bordjesclub-ballade. Tussen het, al even tradi tionele, spervuur aan moppen 's avonds zongen zij op de wijze van 'Daar bij die molen': Hier is de Ajax-bordjes-club, Nog vol van kracht en pit. De dragers van het Ajax-shirt, Het merg van rood en wit. Als men ons langs het lijntje ziet, Of waar ook in de Meer Dan zegt 't publiek daar gaat die ster, Hoe heet die knul ook weerf Refrein: Die Oude Garde, die Oude Garde, Wat trokken wij toch steeds geducht van leer! Die Oude Garde, die Oude Garde, Voor ons Ajax, die moordclub uit de Meer. Trainer Adrie Koster was ook uitgenodigd voor de bijzondere bijeenkomst. Hier krijgt hij van Hennie Henriohs een herinneringsbordje.

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 2007 | | pagina 7