ACHTFRGOND AMSTEL (Pabnamro A-merk JAARCIJFERS AFC AJAX NV PER 30 JUNI 2007 AJAX KICK Orr 27 De uitschakeling in eerst de Champions League en daarna de UEFA Cup, de verkoop van de beste speler en een verlies van 10,4 miljoen euro in de boeken; het zijn niet de leukste tijden voor een Ajacied en dus ook niet voor Slop. 'Om even een quote van Balkenende te lenen: we moeten door het zuur naar het zoet. Er breken straks betere tijden aan. Financieel gezien was vorig jaar slecht, dit jaar door transfers in cidenteel goed en in de toekomst zal het structureel beter gaan; niet in de laatste plaats dankzij AEGON. Dat is niet alleen een goed financieel dienstverlenend bedrijf, het is ook echt een A-merk en het voert ook een naam met een A. Net als Ajax, ArenA en adidas. AEGON past in alle opzichten goed bij Ajax. Jeroen Slop en algemeen directeur Maarten Fontein bij de presentatie van de jaarcijfers. Ajax heeft in het boekjaar 2006-2007 niet deelgenomen aan de lucratieve UEFA Financieel overzicht 1-7-2006/ 1-7-2005/ Champions League, maar aan het UEFA Cuptoernooi. (x 1 miljoen) 30-6-2007 30-6-2006 Spelerstransfers hebben plaatsgevonden tegen nagenoeg de boekwaarde. De transfers van Babel, Sneijder en De Mul hebben allen na dit boekjaar plaats Netto omzet 64,9 74,4 gevonden en vallen in het seizoen 2007-2008. Bedrijfslasten 66,3 67,4 Kerncijfers Bedrijfsresultaat vóór afschrijving en Ajax heeft over het boekjaar 2006-2007 een netto verlies van 10,4 miljoen resultaat vergoedingssommen -1,4 7,0 gemaakt. Afschrijvingen vergoedingssommen -13,1 -12,2 De netto omzet is met 9,5 miljoen ofwel met 12,8 gedaald van 74,4 miljoen Resultaat vergoedingssommen 0,5 2,1 naar 64,9 miljoen. Waardeverandering andere deelnemingen 0 -4,1 De totale bedrijfskosten zijn met 1,1 miljoen gedaald van 67,4 miljoen naar Overige baten, lasten en belastingen 3,6 0,6 66,3 miljoen. Het operationele resultaat bedraagt 1,4 miljoen negatief ten opzichte van Resultaat na belastingen -10,4 -6,6 7,0 miljoen positief in 2005-2006 Ajax realiseerde een negatief saldo vergoedingssommen van 12,6 miljoen. Aantal aandelen per 30 juni 18.333.333 18.333.333 Dit saldo bestaat uit de afschrijvingen vergoedingssommen van 13,1 miljoen en Resultaat per aandeel in -0,57 -0,36 uit het resultaat vergoedingssommen van 0,5 miljoen. De directie stelt voor het resultaat van -10,4 miljoen in het eigen vermogen te verwerken. Het groepsvermogen bedraagt 57,9 miljoen en komt op 62,6 van het balanstotaal.

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 2007 | | pagina 25