BESTE KAMPIOENEN Johan Cruijff (EN ALLE ANDERE AANWEZIGEN), Van een kampioen mag je verwachten dat hij het goede voorbeeld geeft, niet alleen naar zich zelf I ^fllht -y kijkt en ook oog heeft voor de mensen om zich A iBflS heen- Een echte kampioen weet hoe belangrijk het Hk. W MÊÈ is om samen te werken en hoe leuk het is om juist met elkaar iets te kunnen bereiken. Mede dankzij de KNVB kunnen we met de aanleg van Cruyff Courts de jeugd nu ook dichter bij huis de mogelijkheid geven om te sporten, te bewegen en andere mensen te ontmoeten. De sport wordt zo echt als middel ingezet om niet alleen de gezondheid te bevorderen maar ook om beter contact tussen mensen te stimu leren. Met alleen de aanleg van een trapveldje lukt dit niet. Daar is veel meer voor nodig. Daarom zijn we blij met het initiatief van VWS en Justitie meer geld te investeren om jeugd van niet Nederlandse afkomst of jeugd die om een andere reden misschien minder makkelijk integreert, via sport mee te laten doen. Binnen dit project slaan verschillende bonden (ook de KNVB), de overheid en instel lingen zoals de Cruyff Foundation (en Cruyff Academies) de handen ineen om iets voor elkaar te betekenen. Kortom het centrale thema van de Cruyff Foundation gaat ook hier weer op: 'Alleen kun je niets, je moet het samen doen', zowel op het voetbalveld als daarbuiten. Voetbal houdt ook niet op bij het team waarmee je speelt; ontwikkel jezelf en neem daar ook andere mensen in mee. En voor alle kampioenen die vandaag aanwezig zijn: nog van harte gefeliciteerd! crutjFF foundation Johan Cruijff Voorzitter Johan Cruyff Foundation 13 AUG ZOOG AJAX-PSV 19

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 2006 | | pagina 19