uit de Supportersveren iging Schandalige ontvangst van Het Legioen in Stuttgart De ongeveer 1.500 fans die de wedstrijd VfB Stuttgart - Feyenoord hebben bijgewoond heb ben zich uitstekend gedragen en aangetoond dat zelfs een bezoek aan Duitsland weer tot de mogelijkheden behoort. Maar het goede gedrag heeft niet geleid tot een vlekkeloos verloop van de ontvangst door onze oosterburen van Het Legioen. In tegenstelling tot toezeggingen aan de Neder landse politie werd de inmiddels bekende "Lijst van Leverkusen" toch gehanteerd en werden supporters die zich aldaar geenszins hebben schuldig gemaakt aan een strafbaar feit aan de grens geweigerd. De officiële Duitse lezing heeft het over een dertigtal fans die zich onder invloed van alcohol of drugs aan de grens meldden, of zich tijdens de oversteek van die grens misdroe gen. De Feyenoord Supportersvereniging zet vraagtekens bij deze lezing. Mensen die het voor gaande is overkomen worden dringend verzocht contact met ons op te nemen op nummer 010- 4325126. Over de opvang in het stadion zijn we helemaal niet te spreken. Een inwendig onderzoek behoor de nog net niet tot de standaard fouilleringmetho de, maar verder werd iedereen tot op het bot gecontroleerd en moesten veel supporters zelfs hun schoenen uittrekken. En wie na deze contro le uiteindelijk het vak bereikte kreeg al snel de indruk in een strafkamp terecht te zijn gekomen. Talloze dubbele hekken en prikkeldraadversper ringen nodigen eerder uit tot een militaire oefe ning dan tot het bekijken van een voetbalwed strijd en het ondersteunen van de club. Met name de supporters in het bovenste supporters vak moesten lijdzaam toezien hoe zij de wedstrijd voor hun duur betaalde kaartje nauwe lijks konden volgen. Helaas nemen we afscheid van het Europese bekertoernooi. Het Legioen heeft echter aange toond het Europese avontuur weer aan te kun nen. Jammer genoeg duurt het nog een klein jaartje alvorens we de eerste officiële Europese wedstrijd weer zullen spelen. Hopelijk blijven we dan verschoond van Duitse tegenstanders en de daarbij behorende mensonterende toestanden. In de Hand in Hand van januari komen we uitge breider terug op de terugkeer van Het Legioen in Europa. TIFO team vandaag zeer actief Het TIFO team van de Feyenoord Supportersver eniging tracht ook vandaag weer een positief stempel op de sfeer in het stadion te drukken. Naast de inmiddels niet meer weg te denken vlaggen zijn tientallen medewerkers in de weer om een leuke voetbalsfeer te creëren. Fortuna Sittard - Feyenoord De Feyenoord Supportersvereniging organiseert natuurlijk een busreis naar Fortuna Sittard - Feyenoord op woensdag 13 december a.s. (20.00 uur). De 800 kaarten voor het bezoekersvak zijn inmiddels uitverkocht. Buskaarten kunnen wor den aangeschaft bij Feyenoord Klantenservice en kosten fl. 25,00 (leden) en fl. 35,00 (niet-leden). Supporters die met de auto gaan en deze dicht bij STADION SPORTNIEUWS 13/2000 37

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 2000 | | pagina 39