I AFC AJAX club duidelijk waarvoor de talenten zoveel van hun tijd investeren. Het is een heel groot bedrijf geworden. Daardoor valt de hechte band die we kenden uit De Meer niet meer te realiseren. Je merkt dat de commercie een steeds groter on derdeel wordt van de voetbalwereld. Ik begrijp goed dat dat nodig is om de sport overeind te houden, maar dat brengt wel met zich mee dat je eens op maandagavond of op vrijdagavond speelt. Of op zondag niet om half drie, maar om kwart over vijf. Dat vind ik jammer, maar in heel veel opzichten blijft Ajax dezelfde club." Eén van die aspecten is de kritiek die loskomt als de Amsterdammers een mindere periode doormaken. Voor Fred Grim waren de gebeurtenis sen van de laatste vijftien maanden daarom geen echte verrassing. „Ajax wil een topclub zijn en blijven. Daarom be staat er geen ge duld voor deze ja ren. De mensen zien het liefst gisteren re sultaat en dat blijkt heel erg moeilijk als je aan iets nieuws bent begonnen. Ik heb geleerd veel problemen die we op onze weg tegenkomen te relativeren.Veel mensen, en dat is lo gisch, oordelen tijdens wedstrijden puur op basis van die duels, terwijl wij dagelijks op de trainingen actief zijn. Dan merk je dat we progressie boeken. Je ziet het niet direct aan de resultaten, maar voor de lange termijn denk ik dat we op de goede weg zitten." Mede door zijn lange verblijf bij Ajax, is Fred Grim een echte clubman. Dat kan ook nadelen met zich meebrengen. „Ik hield me soms wel eens te veel met de club be zig. Ik houd daarom tegen woordig be wust de boot wel eens af. Ik ben prof en moet vooral aan mezelf denken. Het heeft weinig zin me druk te ma ken over dingen die anders of beter kunnen, terwijl je daar geen in vloed op hebt. Desondanks pik ik regelmatig een wed strijdje mee op DeToekomst. Ik vind het niet alleen mooi om naar die duels te kijken.Je ziet dan ook de jongens eens aan het werk van wie Danny Blind of een andere trainer al ZONDAG 12 NOVEMBER AJAX - DE GRAAFSCHAP I 7 hebben verteld dat hij over talent beschikt. Ik zou er graag meer tijd in willen steken. Daar ga je weer... In De Meer was dat makkelijker. Je speel de zondagmiddag om half drie, waardoor je een half uur of een uur eerder kwam om even naar de jeugd te gaan. Daar liep je even heen." I JONGENSDROOM Inmiddels heeft Fred Grim zijn jongensdroom waargemaakt: spelen in Ajax IDat valt echter zelden mee als de prestaties tegenvallen. „Het blijft een hele eer. Het is logisch dat het veel mooier zal zijn, wanneer je een periode mee maakt waarin je bijna iedere week wint. Maar we spreken nu over een topclub. Dat valt met geen enkele andere vereniging te vergelijken als je praat over omstandigheden, druk, het continu in de schijnwerpers staan. Elk moment wordt vier, vijf keer geanalyseerd. Bij andere ploegen haalt ie dereen je sterke punten naar voren. Bij ons legt de buitenwereld juist je fouten genadeloos bloot. Het is daarom de kunst zo min mogelijk fouten te maken. Deze opmerking houdt niet in dat je met een andere instelling het veld opkomt. Je moet voor elk elftal de juiste mentaliteit aan de dag leggen. Je dient alleen beter om te gaan met de dingen die zich buiten het stadion afspelen." Omdat hij lang bij Cambuur zat, kan hij het on derscheid goed aangeven. „Alles bij Ajax is veel grootschaliger. Dat komt soms best krom over, want ik merkte het verschil vooral in de begin periode na mijn terugkeer naar Amsterdam. Als ik toen ergens binnenkwam, hoorde ik direct: "Hé, daar heb je de reserve-keeper van Ajax." Dat irriteerde, want daarvoor had ik in Leeuw arden vijf seizoenen heel erg goed gespeeld, maar niemand herkende me. Dan bespeur je de uit straling die Ajax heeft. Doe je vijf jaar lang ver schrikkelijk je best.... niks. Maar vanaf het mo ment dat je amper meer speelt, word je ineens bekend. Dat zegt verschrikkelijk veel over het verschil." mJ Mede door die status heeft Ajax het momenteel extra moeilijk.„We moeten proberen om vastte houden aan onze eigen visie. En alleen maar te luisteren naar de mensen die er werkelijk ver stand van hebben;zoals de trainers. Dat leert ons om overal de betrekkelijkheid van inzien, want ie dereen begon onze prestaties ineens volop te vergelijken met vroeger: met die wedstrijd en dat duel. "Maar lieve mensen", riep ik dan wel eens: "dat is een ontmoeting uit 1995, wel leven nu in 2000. Je hebt toch kunnen zien dat het in die vijf seizoenen minder is geworden". Maar iedereen houdt voortdurend het goede in gedachten. Ik weet dat het er op dit moment bijhoort, alleen kunnen we er niets tegen doen. Je ziet het aan Jesper Gronkjaer. Hij zat al twee jaar hier toen hij pas begon te begrijpen hoe de club in elkaar steekt. En wat er van hem werd verwacht. En net, op het moment dat het er goed ging uitzien, ver trok hij. Nu kan hetzelfde gebeuren met Cristian Chivu voor wie ook interesse bestaat. Dan wordt het bij Ajax wel heel erg moeilijk werken." Jan Leerkes

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 2000 | | pagina 7