I PIERRE- USANNE-TRAINER NDRÉ SCHÜRMANN 'AJAX IS FAVORIET DONDERDAG 9 NOVEMBER AJA bunnen, Pierre-André Schürmann is van mening dat, ondanks het feit dat zijn ploeg met 1-0 voor staat, Ajax nog steeds favoriet is voor het bereiken van de derde ronde in de UEFA Cup. In een interview met de Kick Off legt de 40-jarige trainer van Lausanne Sports uit waarom. Hoeveel kans maakt Lausanne Sports op het bereiken van de derde ronde in de UEFA Cup? „Ajax is voor mij nog steeds favoriet om door te gaan. De I -0 voorsprong die we hebben overgehouden aan de thuiswedstrijd is ech ter niet ongunstig.Vooral het feit dat we ach terin de'O' hebben kunnen houden, ervaar ik als positief. Indien wij vanavond een goal ma ken, moetAjax er liefst drie inschoppen. Maar we moeten niet vergeten dat wij gewoon maar Lausanne Sports zijn, een middelmatige club uit Zwitserland, die het opneemt tegen het grote Ajax. Ik heb veel respect voor de te genstander van vandaag." foto: Hans Willink Waarom valt de publieke belangstelling bij Lausanne zo tegen? „Lausanne is de Olympische hoofdstad. Een ge volg daarvan is dat er enorm veel sporten in de stad worden bedreven. Lausanne Sports is een zogenaamde 'omnivereniging' waar - naast voet bal - vele andere sporten als tennis en bowlen plaatsvinden. Die overvloed aan sport werkt averechts op de publieke belangstelling. Boven dien is de stad Lausanne eigenlijk te mooi om 's avonds naar het voetballen te gaan." Waarschijnlijk speelt ook de opzet van de Zwitserse competitie een rol in de teleur stellende bezoekersaantallen? „Dat klopt. Je kunt gerust zeggen dat wij een ko mische competitie hebben, één die uit twee de len bestaat. Afgelopen zomer had ik slechts vijf tien dagen de tijd om mijn team voor te berei den op de start van de nieuwe competitie, ter wijl de selectie voor meer dan de helft uit nieu we spelers bestond. Dat was natuurlijk een on mogelijke opgave en eigenlijk zitten we nog steeds in een soort voorbereidingsfase. De kam pioenscompetitie, die het belangrijkst is, begint namelijk pas na Kerstmis. Dan begint het échte werk." Wat betekent Lausanne Sports voor u persoonlijk? „Veel. Ik ben afkomstig uit de streek rondom Lau sanne.Toen ik in 1986 hier als speler kon teke nen, hoefde ik dan ook niet lang na te denken. Zes seizoenen heb ik uiteindelijk gespeeld voor Lausanne Sports en in die tijd ben ik zelfs uitge groeid tot aanvoerder van de ploeg. Ik voetbalde onder meer samen met Frank Verlaat en Step- hane Chapuisat. We hadden een goed elftal, een team met veel routine. Onze kracht lag in het fy sieke aspect, een tegenstander moest tot het ui terste gaan om ons te kunnen verslaan." Hetzelfde als nu dus? „Nee, toch niet. Het Lausanne Sports van nu is niet te vergelijken met de ploeg van tien jaar ge leden. Momenteel spelen er diverse jonge jon gens in mijn team, spelers die nog moeten wen nen aan het hoogste niveau. Ik probeer hen dui delijk te maken dat ze er met techniek alléén niet komen. Strijdlust is daarbij een eerste vereiste om tot winst te komen. Dat laatste is inderdaad een belangrijk element van mijn eigen vroegere manier van spelen. In mijn optiek maakt een ideale mix van techniek, snelheid en fysieke kracht een ploeg onverslaanbaar." esondanks hebben jullie in de heenwed- itrijd zelfs kansen gehad op een grotere overwinning dan 1-0. Dat klopt, maar een zege blijft een zege. En met die I -0 was ik meer dan tevreden. Na vanavond 'eten we of het resultaat in de eerste wedstrijd voldoende was om door te bekeren. We moe ten niet vergeten dat Ajax - vooral in het eerste kwartier - bijzonder sterk heeft gespeeld en ei genlijk op voorsprong had moeten komen. Het was ons geluk dat Ajax niet profiteerde van alle mogelijkheden om te scoren." I Waarom won Lausanne Sports de eerste I wedstrijd tegen Ajax? I „Volgens CoAdriaanse gaf onze fysieke kracht de I doorslag, maar dat ben ik niet geheel met hem ens. Ook Ajax beschikt over een aantal sterke spelers, vooral in de achterhoede. Op basis van chniek en snelheid heeft Adriaanse zelfs bete re spelers tot zijn beschikking dan ik; dat is ook el gebleken. Het grote verschil tussen de ploe gen was voor mij dan ook de vechtlust, de wil om te winnen. Mijn spelers hebben I 10 procent ge geven. Na afloop heb ik iedereen gefeliciteerd met hun uitmuntende collectieve prestatie. We hebben Ajax weinig ruimte gegeven en zijn vanuit onze eigen organisatie blijven spelen. De linies sloten goed op elkaar aan, gwaardoor we geregeld met drie aanvallers voor het vijandelijke doel konden opdui ken." is de overwinning in Zwitser land ontvangen? „Zeer goed.Ajax is ook in Zwitserland en tegenstander van grote faam. Dat erkte ik al aan de toeloop op het du el in Lausanne. Normaal spelen wij on ze thuiswedstrijden voor nog geen |.000 toeschouwers, maar tegen Ajax t ons stadion, waar 15.000 mensen in bijna vol. De fans hebben een ectaculaire wedstrijd gezien en ik hoop ook dat, als een extra positief resul taat, in de toekomst meer suppor ters naar onze wedstrijden komen

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 2000 | | pagina 6