WEDSTRIJDSPONSOR Voor u gaan we altijd verder. O ELVIA Het gaat ons nooit te ver. KOLOFON IT POMPEBLEDSJE Woudengroep Van Verwolde tot het Verre Oosten. ELVIA Reisverzekeringen staat altijd voor u klaar. Omdat we beschikken over een wereld wijd netwerk. En een toonaangevende reisverzekeraar zijn die verzekeringen op maat heeft die verder gaan. Maar ook omdat we een zeer bijzondere service bieden. ELVIA Assistance. Onze eigen alarmcentrale die altijd dichtbij is. Waar u ook heen reist. Informeer eens bij een tussenpersoon van ELVIA in de buurt. Ook daar zult u merken dat ons niets te ver gaat. ELVIA Reisverzekeringen vindt u bij: een assurantie-adviseur of reisbureau bij in de buurt (programmablad SC Heerenveen) (De netto opbrengst komt ten goede aan de opleiding van jeugdspelers bij de Sportclub Heeren veen) Uitgave: Stichting Aktie '67 Oplage: 60.000 exemplaren. Het blad komt uit bij alle compe titiewedstrijden van SC Heerenveen, alsmede beker- en vriendschappelijke wedstrijden in het Abe Lenstra-stadion. Acquisitie: Ids Stuiver, Jan Landman, Wiebe Brandsma en Henk v.d. Meer. Redaktie: Albert Bakker, Gurbe v.d. Woude, Jan Goossens, Luigi Buising, Karei Brandsma, Douwe Boonstra, Jan v.d. Wijk, Anne Henk v.d. Wal en Feitze v.d. Hoek. Drukwerk opmaak: GRAFISCH CENTRUM Jousterweg 22, Heerenveen Tel. 0513-624333. Aktie '67, Foto's: Johan Witteveen fotograaf Mustafa Gumusu (Prifo) Martin de Jong Nummering, inleggen, vouwen en nieten: Medewerkers Aktie '67 Leiding verkoop, verlotingsprijzen: Douwe Wijnstra Evert v.d. Velde Ophalen prijzen: Douwe Wijnstra Evert v.d. Velde 4

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 2000 | | pagina 6