SUPPORTERSPRAAT 'Toen Roda JC de Amstel Cup won, huilde il< in Friesland' De totale omgedraaide wereld. Dat was het voor Verena Lukas, op de dag dat Roda JC het tot nog toe beste resultaat in de clubgeschiedenis behaalde. In de Rotterdamse Kuip speelde Roda JC tegen de Friese club SC Heerenveen de finale om de Amstel Cup en wie zat er in Friesland? Ja dat was één van de fana tiekste Roda JC-supporters. Tranen vloeiden in de noor delijke provincie toen haar favorieten op de Kerk- raadse markt werden gehuldigd. De vakantie met haar ouders was geboekt. Ze kon niet meer terug. Haar gedachten waren echter bij de "Trots van het Zuiden", voor, tijdens en na de finale. Haar vader, ook Roda JC-supporter bood haar aan om de bijna vijf uur durende reis van Friesland naar Kerkrade te ma ken, toen hij zag dat de emoties van Verena haar te machtig werden. Ze is echter gebleven, maar de he le camping in Friesland wist dat Roda JC Amstel-Cup- winnaar was, inclusief de verbaasd kijkende buiten landse gasten. „De gevoelens die ik toen had, zijn niet te beschrijven. Uiteraard hebben we nadat ik de gehele camping had gekgemaakt, de bekerwinst ge vierd. De Friezen namen het heel sportief op en felici teerden ons met het succes van Roda JC. We zijn de dag erna maar naar huis gegaan en hebben ons feestje nog dunnetjes overgedaan. Maar het was na tuurlijk niet hetzelfde als dat we op de markt er bij wa ren geweest. Het was toen een totaal verkeerde we reld, maar dat gebeurt mij nooit meer." Het gebeurt steeds vaker dat vrouwen supporter wor den van een voetbalclub. Was dit vroeger alleen maarvoorbehouden aan het mannelijke geslacht, kijkt men nu niet meer vreemd op als een dame zich enthousiast roert op de tribune als haar favorieten hun beste beentje op de groene mat voorzetten. Zo ook de 26- jarige, in Duitsland geboren en in Kerkrade woonachtige Verena Lukas. Zij staat met haar partner en een hele groep vrienden op West en volgt de ont wikkelingen van de mannen van Sef Vergoossen met een gespannen blik waarop, bij een doelpunt van Ro da JC, een explosie van vreugde volgt. Ondanks haar nog relatief jonge leeftijd, gaat ze toch al zo'n twintig jaar naar 'haar' club kijken. Eerst tezamen met haar vader en haar grootvader. Daarna nog alleen met haar vader en sinds enige tijd met haar vaste vriend en het vriendengroepje. Zij heeft te zamen met haar vrienden ook een uitgesproken posi tieve instelling wat betreft haar favorieten. „Elke keer als Roda JC verliest of ergens voor wordt uitgescha keld, voel ik mij een beetje beroerd maar dat staat niet in verhouding met alle moois wat wij met deze club beleven. Wij zijn met z'n allen rasechte Roda- supporters en leven ook met de club mee. Wij willen ook op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws over Roda JC. Op West is het altijd bijzonder gezellig, ondanks dat deze tribune niet overdekt is. Dat wordt dus anders in het nieuwe stadion. Maar of het daar net zo gezellig wordt als het nu op onze tri bune is, moeten we nog afwachten. Maar we kunnen nu alvast wennen aan het zitten omdat er dit seizoen kuipjes zijn geplaatst op West."

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 2000 | | pagina 25