DE TEGENSTANDER VAN VANDAAG: AJAX Roda JC-Ajax verveelt nooit Ajax kent een dusdanige geschiedenis, dat deze club een begrip is in de voetbalwereld. De generatie(s) van nu kent de prachtige resultaten van de club, die er eigenlijk voor gezorgd hebben dat Nederland op de "voetbalkaart" is terechtgekomen. Hoewel ook in Limburg vele Ajax-fans wonen, kennen de meesten toch niet de gehele geschiedenis van de Amsterdamse vriendenclub die uitgroeide tot club van wereldfaam, daarom in vogelvlucht een stukje Ajax-geschiedenis. Enkele vrienden richtten in 1 893 een voetbalclub(je) op die in 1 894 werd omgedoopt tot Footh-Bail Club Ajax (let op de spelfout). Dit jaar 100 jaar geleden, dus in 1900 besloot men het huidige Ajax op te rich ten. Men sloot zich aan bij de Amsterdamsche Voet bal Bond en speelde haar wedstrijden in Amsterdam Noord. Toen in 1954 het betaalde voetbal in Ne derland haar intrede deed speelde Ajax reeds op het hoogste niveau. Nadat Rapid,JC en PSV de Amster damse club voorgingen debuteerde Ajax in 1957 in een Europese competitie. Het Oost-Duitse Wismut werd uitgeschakeld, maar tegen Vasas Budapest (Hongaarse gloriejaren) was Ajax niet opgewassen. In 1 956 debuteerde Sjaak Swart bij Ajax en in 1957 ontving Johan Cruijff op zijn 10e verjaardag een brief, dat hij als lid van Ajax was aangenomen. Nie mand kon toen voorzien welk een belangrijke rol dit jongetje later zou spelen. Eind vijftiger- en begin zestiger jaren werden de kampioenschappen hoofd zakelijk verdeeld tussen Ajax en Feyenoord. Met de komst van Rinus Michels braken voor Ajax 'gouden tijden' aan. In het seizoen 1966-1967 be haalde Ajax voor het eerst de "dubbel", het Neder lands kampioenschap en de KNVB beker. Ajax be reikte als eerste Nederlandse club de finale van het Europa Cup I toernooi. Dat was in 1969. In de fina le werd echter van het roemruchte AC Milan met 1-4 verloren. Ajax zat echter bij de Europese top en won vervolgens drie Europa Cups. Nadat het enkele jaren betrekkelijk rustig bleef met be trekking tot successen, brak vanaf 1981 de tweede topfase bij Ajax aan. Op nationaal niveau werd tus sen 1981 en 1987 driemaal het landskampioen schap gevierd. In deze periode speelde ook 'de ver loren zoon' Johan Cruijff weer bij de Amsterdamse club. De laatste succesvolle en misschien wel beste periode van Ajax, was in het tijdperk Van Gaal. Ajax speelde oogstrelend voetbal dat door geen enkele Europese, zelfs door geen enkele club uit de wereld werd geë venaard. Ajax was wereldtop en het was ook heel normaal dat deze club continu op het Europese voet balfront de "eerste viool" speelde. Een saillant detail is echter dat Ajax in dat seizoen van alle clubs op Eu ropees niveau kon winnen. Echter van één club won men niet: RodaJC. Men speelde in het jaar toen Ajax landskampioen werd en Roda JC vice-Kampioen, tweemaal met 1-1 gelijk. En dat was ook nog de ver dienste van de Limburgers die in beide wedstrijden

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 2000 | | pagina 18