I VOETBAL IN JAPAN J.LEAGUE Ook in Japan is de voetbalsport al oud. De eerste interland van de Japanse nationale ploeg werd gespeeld op 9 mei 1917, nog voor de oprichting van de Japanse voetbal bond 1921en ver voor de aansluiting bij de FIFA 1929). Tijdens deTweede Wereldoorlog werd Japan door de wereldvoetbalbond uiteraard geschrapt van de ledenlijst; een geweldige terugval was het gevolg. Pas enkele decennia na de oorlog gaf de komst van de Duitse trainer Dettmar Cramer; die een soort FIFA-trainer was, weer inhoud aan het Ja panse voetbal, iets dat op de Olympische Spelen van 1968 in Mexico-Stad zelfs resulteerde in een bronzen plak Drie jaar daarvoor; in 1965, werd een eerste po ging ondernomen om Japans clubvoetbal op te starten. Acht clubs namen destijds deel aan de Ja pan Soccer League (JSL), opmerkelijk genoeg de eerste nationale sportcompetitie die - in welke tak van sport dan ook - ooit op de eilanden werd ge maakte toen nog het allereerste doelpunt. In te genstelling tot 1965 sloeg het clubvoetbal nu wèl aan, waarschijnlijk ook een gevolg van het feit dat diverse topspelers uit Europese- en Zuid-Ameri kaanse landen tegen het einde van hun carrière in het Verre Oosten actief willen zijn. Dat zij deze stap vaak uit financiële overwegingen nemen, kan de Ja panse voetbalfanaat absoluut niet schelen want de komst van diverse toppers komt het algehele spel peil van de J-League alleen maar ten goede. De deelname aan het WK'98 in Frankrijk en de geza menlijke organisatie (metZuid-Korea) van het WK in 2002 geven aan dat het Japanse voetbal in de lift zit. Aad de Mos geeft de selectie van Urawa wat aanwijzingen. Uiteindelijk mocht het niet baten en degradeerden de Red Diamonds uit de J-League. Zeljko Petrovic, ex-FC Den Bosch, ex-RKC en ex-PSV, is één van de belangrijk ste spelers van Urawa. organiseerd. Een belangrijke rol was ook toen al weggelegd voor bedrijven, die net als in de 'normale' Japanse maat- schappij grote invloed hebben op de dagelijkse gang van zaken. De clubs verbonden hun naam aan een bedrijf, die op haar beurt k;, zorgde voor de nodige finan- fciële middelen. Ondanks die positieve perspectieven voor W het Japanse voetbal, kwam de JSL niet van de grond. I J-LEAGUE Maar Japanners zouden Japanners niet zijn als ze alsnog een poging onder namen om het clubvoetbal van de grond te krijgen. De winst in het Aziatisch Kam pioenschap van 1992 vormde de perfecte aanlei ding om het clubvoetbal nieuw leven in te bla zen. Op 15 mei 1993 was het dan zo ver: de eerste wedstrijd van de pas opgerichte J-League werd voor 59.626 toeschouwers gespeeld in het National Stadium van Tokyo. Oud- Ajacied Henny Meijer I URAWA RED DIAMONDS Urawa Red Diamonds is één van de acht clubs die in 1965 al deelnam aan de JLS. Onder de fa- brieksnaam van Mitsubishi speelde zij haar wed strijden in het Komaba Stadion (capaciteit 21.500), dat ook nu nog thuishaven is van de club. De club is gevestigd in de stad Urawa. Het palmares van de 'Reds' spreekt voor zich: vier kampioenschap pen en zes nationale bekers. Vanaf 1993 hebben diverse Europese spelers de clubkleuren van Ura wa Red Diamonds verdedigd, Onder andere de Nederlander Alfred Nijhuis, de Fransman Basile Boli en de Duitsers Guido Buchwald, Michael Rummenigge en Uwe Bein speelden een periode voor de club. De huidige selectie herbergt slechts drie buitenlanders, waarvan vooral Zeljko Petro vic (ex-PSV) in Nederland veel bekendheid geniet. Afgelopen seizoen degradeerde de club van ex- Ajax-trainer Aad de Mos op de laatste speeldag uit de j-League. De Reds kwamen uiteindelijk slechts één doelpunt tekort om zich op het hoogste ni veau te handhaven. Tom Dekkers 6 I ZONDAG 23 JANUARI

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 2000 | | pagina 6