I AFC AJAX Grim: „Ajax-elftallen spelen altijd aanvallend, vaak omdat de spelers meer kwaliteit hebben dan de tegenstanden Als keeper kom je dan ook vaak bui ten het zestien meter-gebied. Dan moet je na tuurlijk wel wat kunnen met de bal aan de voet. Dat aspect heeft zich de afgelopen jaren sterk ont wikkeld. Het is, in verband met de nieuwe regels, een belangrijker onderdeel geworden. Kijk alleen maar naar het terugspelen op de doelman." I SPRINGPLANK Na zeven seizoenen Cambuur keerde Fred Grim weer terug naar Amsterdam. Een moo ie periode werd afgesloten, waarin hèt doel onverminderd bleef op het hoogste niveau terug te keren. „Ik was naar Cambuur gegaan met het idee zo goed mo- gelijkte presteren en het als een soort springplank naar een topclub te gebruiken. Maar op het mo- Ivf ;§§f^ MËÈÊÈÈÊiÊÈÊiÈm VRIJDAG 10 SEPTEMBER ment dat een andere club kwam, was de trans fersom te hoog. In die tijd had je daar nog mee te maken. Afhankelijk van leeftijd en salaris werd het transferbedrag bepaald. Als er toen geld werd uit gegeven, was het aan een spits en niet aan een keeper Die was letterlijk en figuurlijk een sluitpost, ook op de begroting. Dat gold ook voor de ver dedigers. Een rechtsback werd niet gekocht, die werd opgeleid. Vandaag de dag worden verdedi gers voor miljoenen gehaald. Wat dat aangaat is er een hoop veranderd." De terugkeer bij Ajax hield in dat Fred Grim een positie kreeg als tweede doelverdediger achter Ed win van der Sar „Op het moment dat ik bij Ajax terugkeerde, was Edwin nog jong. Hij heeft daar na een gigantische ontwikkeling doorgemaakt. Op een manieren met een snelheid die weinigen kon den voorzien. Dat was geweldig." Fred Grim zal het zelf niet zeggen, maar ook hij heeft meegewerkt aan Edwin van der Sars succes als keeper Samen trainen, samen voorbereiden op de wedstrijd, sa men de warming up doen. De houding van de stand-in is daarbij van belang: concurreren of sa menwerken. Fred Grim koos, in het belang van Ajax, voor het laatste. Frans Hoek, keeperstrainer: completeerde de samenwerking: „Hoek keepte met ons op een bepaalde manier en het succes was dus tevens zijn verdienste. Maar dat is iets van de laatste tijd. Pas sinds vijf jaar heeft iedere Betaald Voetbal Organisatie een keeperstrainer Als je ver der dan zes jaar teruggaat en je kijkt naar de se lectieposters, dan staat daar echt geen keepers trainer op. Keepen is toch een tijd lang een on derschat onderdeel geweest." I VERANTWOORDELIJKHEID In het huidige seizoen werkt Fred Grim op keep- ersgebied samen met Stanley Menzo, onder be geleiding van keeperstrainer Wil Coort. De sa menwerking met Menzo is anders dan met Van der Sar; maar daardoor niet beter of slechter „Wat ik met Van der Sar'hadj is in vijf jaar opgebouwd. Dat is niet te vergelijken." Opvallend is het dat Menzo en Grim twee door de wol geverfde profs zijn, beiden gewend aan het hoogste niveau en bei den met veel ervaring. Dat is een bewuste keuze geweest van de technische staf, zegt Fred Grim: „Jan Wouters wil op dit moment balans hebben in de selectie. Ajax heeft een groep met veel jonge spelers. Tijdens wedstrijden en trainingen spelen FEYENOORD 17

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1999 | | pagina 17