I BOODSCHAP VAN DE ORGANISATIE I EEN MOOIE TRADITIE IN ERE HERSTELD Amsterdam Tournament The Tournament 1999 iMollalIJI COLOFON ^jvA-S_r R Wij heten u van harte welkom bij de we dergeboorte van een prachtige Amster damse traditie: het Amsterdam Tourna ment. Dit toernooi is gemodelleerd naar het legendarische Amsterdam 700 toer nooi, waarmee Ajax jarenlang het sei zoen heeft geopend Gastheer Ajax wordt dus vergezeld door drie echte topclubs. Uit Europa zijn dat Atlético Madrid en Lazio Roma; Santos zorgt voor een Zuid-Amerikaans tintje. In de elf jaar dat wij nu verantwoorde lijk zijn voor dit soort grote evenemen ten, hebben wij nog nooit zo'n schitte rend spektakel mogen organiseren als dit toernooi in de Amsterdam Arena. Kwaliteit is het sleutelwoord bij dit eve nement. Dat blijkt alleen al uit het feit dat beelden van dit toernooi worden uitgezonden in "zo'n vijftig landen, van Turkije tot Irak, van Indonesië tot China ren van Chili tot de Verenigde Staten. Bij het ter perse gaan van deze Kick Off waren alle deelnemende clubs nog druk bezig met het versterken van hun selec ties. Alle kersverse aanwinsten zullen dit weekend voor het eerst hun opwach ting maken in het tenue van hun nieu we club. Gezien het niveau van dit toer nooi beschouwen alle vier de clubs het Amsterdam Tournament als een serieu ze test voor hun nieuwe selecties. Het organisatiebureau IEP is trots op de aanwezigheid van Francis van Zanten, de weduwe van Jack van Zanten, de or ganisator van het Amsterdam-700 Toer nooi. Graag bouwen wij verder op de fundamenten die hij de afgelopen de cennia heeft gelegd. Maar hoe zorgvuldig wij dit toernooi ook hebben voorbereid, het allerbe langrijkst is voor ons toch dat de sup porters tijdens dit toernooi kunnen ge nieten van goed voetbal. Vriendschap pelijk voetbal slaat dit weekend wel op de sportieve strijd die de deelnemende ploegen zullen leveren, maar niet op een gebrek aan ambitie om dit toernooi te willen winnen. Alle trainers hebben toe gezegd dit toernooi serieus te zullen ne men door de sterkst mogelijke opstelling in het veld te brengen. Samen met IEP wensen zij u tijdens het Amsterdam Tournament twee dagen vol voetbalple- zier in de Amsterdam Arena. Het is mij een groot genoegen u te kun nen begroeten als bezoeker van het Amsterdam Tournament. Het is voor on ze stad en voor de supporters vap: Ajax goed dat een mooie voetbaltraditie als het voormalige Amsterdam 700-toer- nooi, opgezet door wijlen Jack van Zan ten, in ere wordt hersteld, t en betere seizoensstart dan dit toernooi, met clubs van internationale allure, kan Ajax zich eigenlijk niet wensen. Een bijzonder woord van welkom wil ik richten tot de spelers, de technische staf en de bestuursleden van de bezoeken de clubs. Het is voor Ajax een eer de sportieve uitdaging aan te kunnen gaan tegen toonaangevende clubs uit Brazilië en Italië. Santos is de club waar Pelé's voetbalcarrière zich ontwikkelde tot een niveau van wereldklasse. Op voor Brazi lianen kenmerkende wijze, aanvallend en met technisch hoogstaand voetbal, zullen zij Ajax trachten te bestrijden. De kracht van Lazio Roma, afgelopen sei zoen winnaar van het laatste toernooi om de Europa Cup voor Bekerwinnaars, is bij velen waarschijnlijk bekend. Atléti co Madrid tenslotte is van zins op het Amsterdam Tournament aan het pu bliek te laten zien dat zij kwalitatief niet onder hoeven te doen voor hun grote ri vaal, Real Madrid. Ook Ajax wil na het toch wat teleurstel lende vorig seizoen laten zien dat het wederom een selectie heeft die de aspi raties van de club waar kan maken. Ajax hoort een rol van betekenis te spelen in het Europese topvoetbal. Het Amster dam Tournament is een podium waarop Ajax kan tonen waar het momenteel in sportief opzicht staat. Ik heb er alle ver trouwen in dat wij u nietzullen teleur stellen. Alle elementen zijn aanwezig voor een voetbalspektakel van internationale al lure. Ik hoop dat u geniet van een com binatie; van Braziliaans samba-voetbal,: Italiaans tactisch vernuft, Spaans tem perament en hoogwaardig voetbal van Ajax. ÊÊÊÊÊM'' Michael van Praag Voorzitter AFC Ajax ABNAMRO AMSTEL DF SPORTS RADIO 538 538 1 01.2 FM UITGEVER: Z-Press sport media BV Alex Klein Postbus 1015 3300 BA Dordrecht BLADMANAGEMENT: Robert Bisschops, Martin Barendregt ADVERTENTIE ACQUISITIE: Fred van Vloten REDACTIE: Erol Erdogan, Erik van Leeuwen, Jeroen Kleijne FOTOGRAFIE: Louis van de Vuurst, e.a. OPMAAK LITHOGRAFIE: Z+Z multidigital services, Helmond ART DIRECTOR: Peter Vandeursen VORMGEVING: Anita Walet DRUKKERIJ: Plantijn Casparie ZATERDAG 31 JULI I 1 AUGUSTUS I 3

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1999 | | pagina 3