Multiclean e Voor al uw schoonmaakwerkzaamheden AANNEMERS Doornkamp v. Egmond AFVALHOUT HOUTAFVAL - In divisie Flow and Sealing Technolo gy, waaronder Econosto Nederland B.V. ressorteert, zijn alle groeps maatschappijen verenigd die actief zijn op het gebied van de ontwikke ling, productie, verkoop en distribu tie van appendages, afdichtingen, industriële slangen en koppelingen, meet- en regelinstrumenten, anti- vaporisatiesystemen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Econosto Nederland B.V. is een groepsmaatschappij van de Konink lijke Econosto Groep. De Koninklijke Econosto Groep is een sterk groei ende, beursgenoteerde onderne ming met vestigingen in meer dan twintig landen en ruim tweeduizend werknemers. Zij heeft haar activitei ten onderverdeeld in drie divisies. fTluIti bed rijven rotterdam Bovendijk 100 3045 PC Rotterdam Tel. 010-422 84 33 Fax 010-418 72 99 Cassandrastraat 50 3054 TE Rotterdam Tel.: 010-422 10 19 Tel.: 010-422 82 07 Plaatsen - montage - installatie Keukens en Sanitair (W<t«TT WW»; Verantwoorde verwerking en logistiek van afvalhout: bouw- en sloophout, pallets, emballage en stuwhout. Bel (010) 426 44 44 Nwe. Waterwegstr. 21 Tel. (010) 426 44 44 3115 HE Schiedam Fax (010) 473 60 08 6

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1998 | | pagina 8