i U heeft een huis en een Doorlopend krediet of een Persoonlijke lening bruto per maand f 1.200, bruto per maand f 400,- Bijv. Een hypotheek van f 150.000 en een lening van f 20.000 geeft een totale financieringslast van f 1.600,- Uw huis heeft een overwaarde. Wij verstrekken hypotheken t/m 130% van de executiewaarde. U sluit een nieuwe hypotheek ad. f 175.000,- (de lening wordt afgelost). Uw nieuwe maandlast wordt bruto per maand circa f 885,- De kosten van deze omzetting zijn in dit rekenvoorbeeld meegefinancierd. U hoeft dus geen eigen geld te investeren. Stuur de bon in voor een vrijblijvende afspraak en ga veel minder per maand betalen. WIE ZIJN WIJ?B PENSIOENEN WONEN BELEGGEN SPAREN WONEN PAKKET rCOUPON 38 Adviesburo Nimato, gespecialiseerd in het uitbrengen van een totaal financieel advies aan particulieren en bedrijven. Een advies dat het beste past in uw wijze van leven en zaken doen. Onze onafhankelijk heid blijkt uit het feit dat wij met vele banken en verzekeringsmaatschappijen samenwerken. Steeds meer mensen ontdekken dat beleggen een goed tot zeer goed rende ment kan geven. Bijkomend groot voor deel is dat veel van deze produkten fis caal zeer aantrekkelijk zijn. Wij kunnen u adviseren in bijv. studiever zekeringen en alle andere spaarvormen al voor een klein bedrag per maand. Veel mensen in Nederland kennen vanuit hun werksituatie een pensioenvoorzie ning. Heel verstandig. Via de media ech ter kunt u de discussie volgen over de A.O.W. en de afschaffing van de V.U.T. Op de A.O.W. wordt nu al beknibbeld. In de toekomst zullen steeds meer mensen een beroep doen op de A.O.W. De naoor logse geboortegolf speelt hierbij een rol. Pensioenbreuk is ook een factor die met betrekking tot de oudedagsvoorziening een negatieve invloed heeft. Veel mensen veranderen regelmatig van werkgever, wat tot deze pensioenbreuk leidt. Het is daarom aan te raden, zelf een pensioen regeling te treffen, zodat u na een arbeid zaam leven een prettig inkomen houdt. Vanaf f 50,- per maand is een goede voor ziening op te bouwen. Bovendien is de premie fiscaal aftrekbaar. Huren. Een lust of een last? Wie in een huurwoning woont komt in de toekomst voor steeds hogere woonlas ten te staan. Uitgaande van een jaarlijkse stijging van 5% kunnen deze lasten flink oplopen. Wanneer u bijvoorbeeld nu een huur van f 500,- betaalt, zal over 25 jaar de huur, uitgaande van genoemde stij ging, ca. f 2000,- bedragen. Eigen haard wordt dus goud waard! Steeds meer (jonge) mensen denken dus aan het kopen van een huis. Ook als u pas over enkele jaren een huis wilt kopen, is het nu verstandig een voorzie ning te treffen, waardoor u later vele tien duizenden guldens kunt besparen. Hoe jonger u hiermee begint des te minder het kost. Wij zullen u hierover gaarne nader informeren. Wist u dat de afgelopen 6 jaar de gemid delde eigen woning ca. 50% meer waard is geworden? En dat u meer lasten kunt verlagen tegen zeer geringe kosten? Ook kunt u uit uw woning een goede pen sioenvoorziening halen. Ook in het reali seren van verbouwplannen is veel moge lijk. Adviesbureau ni.maIto Heiman Dullaertplein 3 3024 CA Rotterdam 010-4252528 Ons pakket van diensten Hypotheken Pensioenen Vermogensvorming Verzekeringen Sparen Lenen Bij NIMATO worden de eerste tien serieuze reacties beloond met een heerlijk kerstdiner of verrassingspakket. Stuur de bon in of bel snel NIMATO voor een vrijblijvend gesprek. Stuur deze coupon in voor een geheel gratis vrijblijvend toekomstgericht advies aankoop woning vermogensvorming sparen verbouw woning verzekeren overwaarde woning benutten eerder stoppen met werken pensioenen LI lenen Naam: dhr./mevr./ Straat: Postcode: Plaats: Telefoon: Stuur de bon in een gesloten envelop naar: Adviesburo Nimato Antwoordnummer 205013020 WB Rotterdam een postzegel is niet nodig.

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1998 | | pagina 40