r1 J ftp I u u -J w pi Agressie kwijt Sociaal gevaar Ga fluiten, Wim! I Willekeur Dezelfde trekjes Verkeerde richting STADION J 'ÏAJ* Het 100-jarige Unitas hield een symposi um onder de noemer: "Laat het ama teurvoetbal niet verzuipen". Een zieke Michael van Praag liet zich vervangen door Hans Westerhof. Deze laatste citeerde uit een bekend Gronings voet ballied: '"s Middags naar FC Groningen en 's avonds op de meid. Zo raak je je agrèssie kwijt." Hans Kraay hield weer een tirade tegen het vele voetbal op tv. Deze keer in Nieuwe Revu: "Vroeger was het feest, een wed strijd op tv, dan zat je gezellig bij elkaar. Maar de hoeveelheid voetbal die tegen woordig op tv is, noem ik een sociaal gevaar. Gezinnen vallen uit een: de ene helft kijkt boven voetbal, de andere helft drinkt beneden gezellig een kopje thee. Die tweedeling in de huishoudens vind ik een bedreiging voor onze maatschappij." Cas te Leijn in het Rotterdams Dagblad: "Weet jij wat 't met Wim Rijsbergen is? Hij draagt het hart op de tong en daar moet je bij Brabanders en Groningers niet mee aankomen. Die hebben liever dat je achter hun rug om praat. Daarom zou het geen slecht idee zijn voor Rijs bergen om te gaan fluiten. Dan hoeft-ie niks te zeggen. Uit hoofdcommentaar De Volkskrant: "Voordat Nigeria tegen Nederland zal aantreden speelt het, op 22 april, tegen Duitsland. Daar heeft het treffen met de Afrikanen formeel geen weerstand opgeroepen. Er is bij de naleving van de Nigeriaanse boycot dan ook sprake van willekeur." Uit Trouw-commentaar: "De mix van sport en politiek levert zelden elegante tafe relen op. Dat is niet zo vreemd, daar topsport doorgaans een meedo genloze aangelegen heid is met dezelfde trekjes als totalitaire regimes vertonen. Daarom mocht ook niet van de KNVB wor den verwacht dat mee gaand gereageerd werd op de klacht van minister Pronk dat de oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Nigeria niet kon." Uit hoofdcommentaar Algemeen Dag blad: "De controverse over de oefenin terland van het Nederlands elftal tegen het nationale team van Nigeria beweegt zich meteen al in de verkeerde richting. De procedures komen in de plaats van de principes, waardoor aan de aandacht dreigt te ontsnappen waarom zo'n wed strijd eigenlijk beter achterwege kan blij ven." 17

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1998 | | pagina 19