Is dit uw wekelijkse bijdrage aan een schoner milieu? Terlouw Recycling Wat er ook gebeurt: Rotterdam is èn blijft de stad waar de mouwen bij voorkeur opgestroopt zijn. Er moet immers 'gewerrükt worre! ja toch?!' En dat er gewerkt wordt blijkt onder andere uit het jaarlijks groeiend tonnage aan overgeslagen goederen. Handel, industrie en zeker ook de zakelijke dienstverlening groeien gestaag. Eén-en-ander vertaalt zich in het aangezicht van de stad. Bouwtechnisch gezien groeit Rotterdam als kool; winkels, kantoren en zelfs bruggen schieten met indrukwekkende snelheid uit de drassige grond. Natuurlijk zorgt al die bedrijvigheid niet alleen voor rozegeur en maneschijn. Ook de hoeveelheid afval groeit daardoor aanzienlijk. Zo is het gezamenlijk Rotterdams bedrijfsleven goed voor miljoenen kilo's afval. Anno nu haalt geen zinnig ondernemer het nog in z'n hoofd om het bedrijfsafval plompverloren bij de vuilnisbak te zetten. Behalve onverantwoordelijk zou dat ook nog eens doodzonde zijn. Het merendeel is immers te recyclen of zelfs her te gebruiken. Inmiddels is het, op verantwoorde wijze, inzamelen, sorteren, hergebruiken en verwerken van afvalstromen een wetenschap op zich geworden. Met bijna 40 jaar ervaring mag Terlouw Recycling stellen volledig thuis te zijn in de 'afval know how'. En vertelt graag meer over het verbeteren van uw 'milieu bijdrage'. Terlouw haalt eruit wat erin zit! Vllw AFVAL- EN METAALRECYCLING Charloisse Lagedijk 620-622, 3084 LH Rotterdam, Tel. 010-480 02 11, Fax 010-410 17 64

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1998 | | pagina 14