OP DE DAG AF: HET LIEP 1 EEN BEETJE UIT Dl E HAND i 11 SEPTEMBER 1971 KICK OFF NR. 3 - 5 Het seizoen 1971-72, waaraan Ajax was begonnen als Euro pa Cuphouder, was nog niet helemaal verlopen zoals het moest toen op een nazomerse zaterdagavond de uitwed strijd tegen het pas gepromo veerde FC Groningen op het programma stond. Moeizame overwinningen op FC Den Haag en Excelsior en puntver lies bij Sparta hadden het zelfvertrouwen een deuk ge geven en dat was ook te zien aan geïrriteerde reacties van spelers die zich normaal goed wisten in te houden. Zo had Cruijff zich laten gaan tegen FC Den Haag en een natrap pende beweging gemaakt naar Dick Advocaat maar was daarbij aan verwijdering ontsnapt. Ook bij Groningen draaide het bij Ajax allerminst, en ook daar maakten de Ajacie- den overtredingen die ze normaliter niet nodig had den. Ajax trad weer aan met de van een kontblessure (ja wel) herstelde Gerrie Müh- ren en voor het eerst sinds zijn beenbreuk ook weer met Ruud Krol in de basisop stelling, maar miste de zieke Hulshoff, de aan een menis cus geopereerde Suurbier en na een half uur ook Sjaak Swart, die met een geblesseerde bovenbeenspier uitviel. DE "KLAP" VAN KEIZER Inde aanvangsfase leek het nog wat te zullen worden toen Mührenen Keizerfraaie schoten op het Groningse doel loslie ten. Na een halfuurtje schoot Haan rakelings over, maar daar na zakte Ajax steeds verder terug ineen moeras van onmacht. Stuy moest nog redden op een felle inzet van Bjarne Jensen, maar meteen daarop stuitte Mühren andermaal op Jan Nordstrom, die in het Groningse doel langzaam de plaats van, de die zomer verongelukte en diep betreurde, Tonnyvan Leeuwen begon te verdienen en zich deze avond een zeer be trouwbare sluitposttoonde. Na de rust oefende Ajaxeen door lopende druk uit op het doel van de tegenstander, maar tot echte kansen kwam het nau welijks. De frustratie daar over leidde tot een forse overtreding van Krol op Piet Fransen, een schoppende be weging van Cruijff naar Jen sen, beide onbestraft, en ge- hakvan Neeskensopdezelf- m Piet Keizer, centraal in de wedstrijd tegen FC Gronin gen op 11 september 1971. de Jensen, die een officiële waarschuwing opleverde. Vijf minuten voor het eind culmineerde wederzijdse irri tatie in een incident waarbij Piet Keizeren Hugo Hoven- kamp betrokken waren. Na door de jonge verdediger te zijn vastgehouden, reageer de Keizer zich af met een slaande beweging naarzijn tegenstander, die zich daar- opook niet onbetuigd liet. Scheidsrechter Hoppenbrouw er, die bepaald geen gelukki ge wedstrijd floot, besloot daarop tot een salomonsoor- deel en stuurde beiden naar de kleedkamer: Keizer we gens 'het op zeer ruwe wijze omklemmen van een tegen stander', en Hovenkamp we gens 'het op ruwe wijze af duwen van de tegenstan der'. De klap van Keizer stond niet op het rapport van de scheidsrechter, en was ook niet geconstateerd, zo verklaarde deze later. GEEN COMMENTAAR. Keizer, die voor het laatst uit het veld was gestuurd in de interland tegen Joegoslavië, vier jaar eerder, was niet bereikbaar voor commentaar, maar Ho venkamp reageerde zoals het collegiale spelers betaamt: er was niets aan de hand, zo verklaarde hij, Keizer en hij waren alleen maar over elkaar gevallen. De tuchtcommissie koos voor een tussenoplossing: een lichte schorsing van één wed strijd voor beide spelers. De wedstrijd eindigde overigens zonder doelpunten, en Ajax moest vooralsnog genoegen nemen met een plaatsje in de subtop. Ook bij PSV werd nog een puntje verloren, maar daarna ging het crescendo met Ajax: van de resterende ze venentwintig wedstrijden werd er één verloren (bij Go Ahead Eagles) en zesentwintig gewonnen, en daarvan had niemand terug. In het voorjaar van 1972 had Ajax niet alleen het lands kampioenschap, maar ook de KNVB-beker en de Europa Cup. OokvoorGroningen liep het zoals gewenst: met ruim ge mak werd de degradatiezo ne ontweken, en was de hoofdstad van het noorden verzekerd van nog een jaar Eredivisievoetbal. Evert Vermeer

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1994 | | pagina 5