F - DAY AJAX-SUPPORTERS GAAN VISSEN WIJ VAN VAK O Elk jaar weer heeft Ajax behoefte aan nieuwe jonge ta lenten in de leeftijdscategorie van 8 tot 10 jaar. Deze eer stejaars E-junioren kan Ajax niet uit de eigen opleiding recruteren vanwege het simpele feit dat het geen F-elf- tallen heeft. Spelertjes die nu tweedejaars F-junioren zijn en menen over het nodige talent te beschikken, kunnen zich in schrijven voor de zogenaamde "F-Day" van Ajax. Die "F-Day", een instuif voor tweedejaars F-junioren, die zijn geboren na 1-08-1986 en vóór 31-07-1987, vindt plaats op dinsdag 25 oktober 1994 op het Ajax-terrein. Kandidaten moeten komen uit de regio Amsterdam en kunnen zich aanmelden door een brief of briefkaart te richten aan: AFC Ajax Middenweg 401 1098 AV Amsterdam Op de brief of briefkaart moet vermeld worden: F-Day Tevens moet bij de aanmelding melding worden gemaakt van naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnum mer, de huidige vereniging van de speler en diens ge boortedatum. Op zondag 9 oktober trekken duizenden Ajax-supporters naar het Noordhollands Kanaal, om daar deel te nemen aan de grootste viswedstrijd aller tijden. De rood-witte menigte zal, onder auspiciën van de meer dan 31.000 leden tellende Ajax Supportersvereniging van 11,00 uur tot 14.00 uur hengelen om de meeste gevangen centimeters. De Ajax Supportersvereniging organiseert namelijk in sa menwerking met de verenigingsregio Groot Amsterdam, het Ajax-supportersprojekt, de HV Haarlem (vergunning) en de Amsterdamse HV (vis-technische adviezen), op zondag 9 ok tober een grote Ajax-supporters viswedstrijd. Er wordt gevist langs het Noordhollands Kanaal van Amster dam-noord tot aan Purmerend. Door de sponsors UMBRO en Roever Reizen zijn aantrekke lijke prijzen in het vooruitzicht gesteld. De prijzen zullen, na verwerking van de resultaten, worden uitgereikt in de rust van een van Ajax' thuiswedstrijden. Deelnemers dienen Ajax-supporter te zijn en in het bezit van een sportvisakte, een vaste hengel en een leefnet (even tueel een flinke emmer). Rood-witte uitmonstering wordt aanbevolen. Men kan zich inschrijven door storting van f 15,00 op post banknummer 6354 of banknummer 548380600 t.n.v. Sup portersvereniging Ajax onder vermelding van "Ajax-suppor ters viswedstrijd", en een naam en lidmaatschapsnummer. De inschrijving moet voor 26 september in het bezit zijn van de vereniging. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij Frans Perlot of Dick Linde boom, telefoon 020 - 6920790. KICK OFF NR. 3 - 24 Nog maar al te goed kan ik mij de openingswedstrijd van de competitie 1980-1981 voor de geest halen. Zenuwachtig schoof ik op 23 augustus 1980 aan voor de buis om de competitie-opening te inhaleren. Makkelijk zou het niet worden, omdat Ajax een vrij nieuw en jong elftal op de been bracht, en de tegenstander Ajax meer dan eens stevig de duimschroeven had aangedraaid. Aan de Vetkampstraat in Deventer stonden de Eagles te pope len om een flitsende competitiestart te maken. Dat er iets bijzonders stond te gebeuren in dat seizoen, kon je aan voelen. Met de piepjonge Rijkaard en Kieft in de gelederen ging de thuisclub erin als koek. Het krachtsverschil werd door de 4-2 stand niet eens vollecJig uitgedrukt. Dat seizoen was ikals part-time fotograaf verbonden aan een groot PR-buro, waardoor ik vaak de wedstrijden vanaf het veld door de lens kon volgen. Eén speler maakte toen bijzon der veel indruk op mij, een doodgewone Amsterdamse jongen: Wim Kieft. Achttien jaar jong was hij, toen hij uitweek als een roof vogel, bij de eerste paal opdook om daar de tegenstar der het genadeschot toe te dienen. Niet alleen binnen de krijtlijnen maakte hij indruk. Zonder sterallures bewoog hij zich door het leven. Met een traan in het oog moesten de echte Ajacieden dan ook toekijken hoe hij na een jaar van ongelijke strijd plaats moest maken voor de aanstormende Marco van Basten. Na een strooptocht langs de Europese velden, met als hoogtepunt de wedstrijd met het Nederlands elftal in Gelsenkirchen tegen Ierland, die hij tien minuten voor tijd besliste en daarmee de weg vrijmaakte voor het Eu ropees Kampioenschap, bleek Pisa in Toscane bereid de li rebuidel ruim open te trekken om hem in de stallen op te nemen. De laatste jaren sleet hij bij de grootinkopers uit de lamp- jesstad. In hun allesverslindende vraatzucht hadden zij voor de tweede keer Willem in dienst genomen. Vorig seizoen ging de bezem meedogenloos door het Eindho- vense voetbalhok. Trouwe mannen werden opzij gezet. Ik was dan ook niet echt verrast toen ik laatst de krant opensloeg en las dat Wim Kieft de handdoek in de ring had gegooid. Het klonk allemaal heel plausibel, er was zoveel begrip. Maar ik vind het een schande dat een voetballer, die zo veel voor het Nederlandse voetbal heeft betekend, op een dergelijke manier zijn loopbaan moet afsluiten. Zijn verstandige taal, zijn nadenken over allerlei zaken en zijn relativeren, maar vooral zijn guitige kop zullen wij missen op de voetbalvelden. E. Vanzet

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1994 | | pagina 23