UMBRO niet stellen. Daarom was ik ook zo blij met de interesse van Vitesse. Hier kan ik het elftal laten spelen, zoals ik het voor ogen heb." COLLECTIEF/INDIVIDUALIST Zijn ideaalbeeld ziet Neumann op dit moment bij drie clubs geprojecteerd: Barcelona, Manchester United en Ajax. "Bij deze clubs heeft de technische leiding de perfecte balans tussen mooi voetbal en goed resultaat gevonden. Ik weet dat Ajax na de duels tegen Auxerre en Parma is bekritiseerd, maar het is moeilijk om daar van buitenaf over te oordelen. De tactiek was in mijn ogen juist, want Ajax speelt al jaren zo en heeft er het materiaal voor. Ik denk eerder dat de spe lers op die momenten niet in staat waren of niet goed ge noeg in vorm waren om de tactiek uit te voeren. Ik vind het onzin om dan opeens de speelwijze te veroordelen. Ze heb ben er toch ook genoeg prijzen mee gepakt? Ik vind dat Louis van Gaal het goed doet. Er staat een uitstekend collectief, waarin tevens ruimte is voor individualis ten, die met onverwachte acties het publiek vermaken en wedstrijden beslissen. Hier kom je ook weer op een heel moeilijke keuze voor een trainer. De collec tieve gedachte is het be langrijkste, maar de indivi dualisten brengen net dat beetje extra. Het perfecte voorbeeld is natuurlijk Ro- mario. Individueel boven ie dereen verheven, maar voor de teamgedachte een dra ma. Hoe ver kun je zo ie mand laten gaan in de aan tasting van het collectief? Dat is een moeilijke afwe ging. Kijk, het gaat in het voetbal om de creativiteit en het instinct. Door allerlei sportwetenschappers, voe dingsdeskundigen en ge computeriseerde trainers gaat daar al veel te veel van verloren. Dus moet je de cre atieve spelers koesteren, maar er zijn grenzen. En die overschrijdt Romario. Dat soort problemen vind je op elk niveau en dat maakt het voetbal ook zo interessant." BALANS Vitesse is onder Bert Jacobs en later Herbert Neumann inmiddels aardig in balans geraakt. Zijn de Arnhem mers eindelijk klaar voor hun veelbesproken aanval op de gevestigde orde? Neu mann vreest van niet. "Zo lang het nieuwe stadion er niet is, zijn de ontwikke lingsmogelijkheden van Vi tesse beperkt. Tot die tijd zal je mij niet horen over een aanval op de top drie, We moeten hier leven met een beperkt budget en een kleine accommodatie. En naar omstandigheden gaat ons dat, denk ik, heel rede lijk af." Simon Zwartkruis

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1994 | | pagina 22