1984 EERHERSTELIM AMSTERDAM ci PROGRAM^* AJAX-RED BOYS Red Boys Differdange bracht niemand aan het schrikken in het Ajax-kamp toen de Luxemburgse vertegenwoordiger in het UEFA-Cuptoernooi werd aangewezen als eerste tegen stander in de jaargang 1984-85. De club uit een van de klein ste lidstaten van de Europese voetbalbond had weliswaar en kele malen het kampioenschap van het groothertogdom ver overd, maar was voor de buitenwacht toch altijd in de scha duw gebleven van bekendere clubs als Jeunesse d'Esch of Union Sportive. Ajax trok dan ook, verge zeld van zevenhonderd man aanhang, vrolijk fluitend naar het Stade Municipal, al waar de tegenstander op dinsdagmiddag met een be leefd nederlaagje zou wor den geconfronteerd, zodat in De Meer de klus kon wor- den afgemaakt. De betaalde amateurs van trainer Albert Adams hadden zich, zoals ge bruikelijk bij dit soort kat-en- muiswedstrijden, stevig in de handen gespuugd en waren vastbesloten de afgang zo klein mogelijk te houden. BLAMAGE IN LUXEMBURG VS?' KICK OFF NR. 3 - 19 Het was onthutsend wat Ajax in Luxemburg liet zien: in de eerste vijf mi nuten schoten Gasselich, Koeman en Boeve nog op doel, maar daarna was er niets, maar dan ook niets van betekenis te zien. Doelman Alain Valli, die ooit nog als prof had sa mengespeeld met Plati- ni bij Nancy, kreeg wel iswaar volop werk, maar veel moeilijks was er niet bij, en Valli kon uitgroeien tot de held van de wed strijd. Slechts eenmaal werd hij gepasseerd, maar Gasselich had daarbij in de 25e minuut buitenspel ge staan, en scheidsrechter Nielsen streepte die treffer dus door. Dat Rijkaard en Spelbos na rust naar de voorhoe de werden gestuurd, bood geen soelaas, en nadat kansen voor open doel aan Van Basten en Rijkaard niet besteed wa ren geweest, kon ook Bosman weinig aan het Amsterdamse spel toevoegen. Zelfs toen Red Boys de laatste tien minuten met tien man verder moesten door een derde uitvaller, kon Ajax geen vuist maken, en met 0-0 en het schaamrood op de wangen werd de weg naar de kleedkamer ingeslagen. Uit- Het oude officiële program mablad: Ajax-Red Boys! gefloten, beschimpt en bespogen door de aanhang, die zich bedrogen voelde en de spelers met bier uit blik overgoot. De spelers trokken zich de vernedering wel degelijk aan, en hadden zich voorgenomen in de return ondubbelzinnig wraak te nemen voor het geleden gezichtsverlies. Ook het publiek rook bloed, en was met dertienduizend man naar het Ajax-stadion getrokken om vijftien dagen later van de afre kening getuige te zijn. Red Boys, dit keer overigens uitgedost als blue boys, had een eenvoudige tactiek uitgestippeld: één aanvaller, één middenvelder en acht verde digers. Ajax had met Koe man, Rijkaard en Schoena ker het aantal aanvallers op zeven gebracht, en liep van af de aftrap storm op het doel van Valli. Na vijf minu ten was het raak: Van Bas ten pikte een terugspeelbal van Müller op en werd door Kuffer gevloerd, waarop Spel bos de toegekende strafschop inschoot: 1-0. Drie minuten later blunderde Valli op een afstandsschot van Koeman, en na amper een kwartier hadden Van Basten en Bosman de stand naar 4-0 getild. Daarna nam Ajax wat gas terug, en durfde Red Boys wat meer de aanval te zoeken. Dat hadden ze beter niet kunnen doen, want dat kostte kracht en condi tie en dat zou de arme Luxemburgers zwaar opbreken. Kort voor rust had Van Basten met een prachtige omhaal 5-0 ge scoord, en na rust werden de Red Boys meedogenloos afge slacht. Na twee minuten scoorde Rijkaard, weer twee minu ten later schoot Van Basten uit een moeilijke hoek raak, Va nenburg soleerde nummer acht in de touwen, Van Basten kopte raak en twintig minuten voor tijd had aanvoerder Schoenaker de eer de dubbele cijfers op het scorebord te brengen. En nog was het niet genoeg: hijgend renden de af gepeigerde Luxemburgers achter hun tegenstanders aan, en meestal tevergeefs. Koeman benutte tweemaal binnen en kele minuten een voorzet van Vanenburg, Bosman kopte nogmaals raak, en zes minuten voor tijd scoorde Van Basten zijn vijfde treffer. Met veertien-nul had Ajax weer meer dan duidelijk gemaakt hoe de internationale verhoudingen la gen. Het had het Nederlandse Europa Cup-record van Feye- noord gebroken (dat tweemaal 'slechts' twaalfmaal het doel had kunnen vinden) en was het maar vlak onder het alge meen record van Sporting de Portugal (16-1 in 1963) geble ven. LEUKE AVOND Red Boys was er een beetje beduusd van, maar pakte zich na afloop weer snel bijeen en stapte redelijk monter in de bus naar de binnenstad, waar er alsnog een leuke avond van werd gemaakt. Het publiek had genoten van een openbare voetballes zoals die doorgaans alleen maar te aanschouwen is tijdens de sei zoensvoorbereiding tegen clubs uit de derde of vierde klasse amateurs. De volgende ronde zou het weer op werken gaan lijken: Praag was de volgende halte. Evert Vermeer

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1994 | | pagina 18