TIPS Waterboot Amsterdam bv ALARMSYSTEMEN en ROLLUIKEN b.v. Levering van drinkwater Verhuur van pompboten Distributie van HADEX®-desinfectiemiddel Tasmanstraat 4 - 1013 AH Amsterdam Telefoon 020-684 47 95 en 684 54 70 Door geheel Nederland leveren en plaatsen wij alarmsystemen inbraakbeveiliging brandbeveiliging bouwk. beveiliging rolluiken-rolhekken stilalarm bejaardenalarm ERKEND TBBS-UNETO Dag en Nacht bewaakte alarmcentrale met ansluitmogelijk- heden voor ieder systeem 24 uur service door geheel Nederland Nieuwermeerdijk 40,1171 NB Badhoevendorp Telefoon 020-6595558 - 6595452 TANK INSTALLATIEBEDRIJF KASPERS B.V. KIWA ERKEND INSTALLATEUR Slimmeweg 18 - 1066 EV Amsterdam Postbus 90478 - 1066 BL Amsterdam Tel. 020-615 38 01/617 67 91 SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR MAVO, LEAO, LDGO, LTO, IHNO, ITO Inschrijvingen vanaf heden! S.G. PANTA RHEI EEN SCHOOL WAAR JE ÉCHT ALLES KUNT LEREN! H Schipholweg 845A 2143 CB Boesingheliede Telefoon 02505 - 1987 Telefax 02505 - 1795 Kleinbroodspecialist voor horeca en grootverbruikers Leveren - plaatsen - aansluiten - reparatie - kontrole van: onder- en bovengrondse tanks voor de opslag van benzine, dieselolie, huisbrandolie enz. Leveren - plaatsen - aansluiten - reparatie van: kathodische beschermingen - overvul beveiligingen Scholengemeenschap Panta Rhei is een bijzonder-neutrale school voor Voorbereidend Beroepsonderwijs en MAVO, waaraan ook een afdeling voor individueel Beroepsonderwijs is verbonden. De school telt 840 leerlingen en is gehuisvest in 3 gebouwen. Pandora 1 en Pandora 3 voor de onderbouw (t/m tweede leerjaar). Hortensialaan 1 voor de boven bouw (derde en vierde leerjaar). In de tweejarige onderbouw worden 18 vakken gegeven, zowel theoretisch als praktisch, die de leerlingen voorbereiden op een keuze voor een richting in de bovenbouw. De bovenbouw kent de volgende afdelingen: Bouwtechniek, Mechanische techniek. Elektrotechniek, Motorvoertuigentechniek, Verzorging, Mode en Kleding; Administratie en MAVO. in het individueel beroepsonderwijs wordt gewerkt in kleine groepen van max. 17 leerlingen, waardoor er meer aandacht aan elke leerling persoonlijk gegeven kan worden. Enkele bijzonderheden over PANTA RHEI. De school staat bekend om z'n goed functionerende leerlingbegeleiding. Iedere klas heeft z'n eigen mentor, die in het eerste jaar zelfs 11 lesuren aan zijn klas geeft om de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen. Daarnaast kent elk gebouw een speciale leerlingbegeleider, die de leerling op allerlei gebieden terzijde staat, bv. bij problemen op school of thuis. Maar ook ziet de bege leiding toe op een goed naleven van de schoolregels. De begeleiding van leerlingen komt op PANTA RHEI dan ook op de eerste plaats. Ook het geven van extra lessen als leerlingen dreigen achter te raken ziet de school als een onderdeel van die begeleiding. In de onderbouw komen geen tussenuren voor in het rooster van de leerling. Bij ziekte van een leerkracht treedt het invalrooster in werking. Wanneer van het rooster wordt afgeweken, worden de ouders daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld. De schoolregels dienen ervoor om een prettige leefklimaat in de school te garande ren, zodat elke leerling zich prettig en veilig voelt. Deze regels worden dan ook nauwkeurig nageleefd en gecontroleerd. Jaarlijks worden op donderdagmiddag allerlei activiteiten georganiseerd waaraan de leerlingen op vrijwillige basis kunnen deelnemen, zoals snorkelduiken, fotografie, squash, jazzballet.enz. Wilt u meer weten? Dan bent u van harte welkom. HORTENSIALAAN 1 - AMSTELVEEN - TELEFOON 020-6471666

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1994 | | pagina 21