PHILIPP BELLINI FESTIVAL DE HORLOGES VAN PHILIPP BELLINI OOK VANDAAG TWEE WINNAARS TALENTEN- DAGEN GROOT SUCCES umbro KICK OFF NR. 21 - 21 Natuurlijk, ook vanavond zijn we met z'n allen te gast bij het PHILIPP BELLINI FESTIVAL. Onder die welluidende naam vindt de wekelijkse verloting van twee fraaie Ajax-horloges plaats. Hoe u een dergelijk horloge kunt winnen? Daar hoeft u hoegenaamd geen moeite voor te doen want met uw seizoenkaart of uw los gekochte toegangsbewijs voor de wedstrijd hoort u al bij de kanshebbers. Tijdens de rust, nadat de jonge penaltyschutters hun werk vanaf elf meter hebben gedaan, meldt Ajax-speaker Floris Thoolen met aan zijn zijde een Ajax-coryfee uit het verle den, wie de winnaars zijn van de horloges. Die horloges zijn ter beschikking gesteld door Ajax-sponsor Drijfhout/Philipp Bellini en vallen ten deel aan een gelukkige seizoenkaart houder en de koper van een los kaartje voor de wedstrijd. Vanmiddag speelt Ajax voor de Beker en omdat bij de Be kerwedstrijden de seizoenkaarten niet geldig zijn, zullen het twee bezitters van een los kaartje zijn die uitgeloot worden. De twee bezoekers wier nummer op hun toegangsbewijs correspondeert met het omgeroepen getal, mogen zich na afloop van de wedstrijd melden bij de ingang naar het Ajax Sportcafé. Die is te vinden naast de opgang naar Vak C van de Jaap van Praag-tribune. Daar worden de winnaars ver welkomd en zij ontvangen uit handen van de kersverse Man of the Match hun Ajax-horloges. De laatste twee thuiswedstrijden, tegen Parma en Cambuur Leeuwarden, leverden vier nieuwe Ajax-supporters op die werden verblijd met een Philipp Bellini-uurwerk. Na Ajax- Parma, in het Olympisch Stadion, waren het de artiesten In de afgelopen Krokusva kantie vonden rond het Ajax-stadion de zogenaam de "Talentendagen" plaats. Onder die titel organiseerde Ajax een instuif voor jong talent van 7 tot en met 13 jaar. De opkomst was gigan tisch, meer dan tweeduizend jonge voetballertjes meld den zich aan en uiteindelijk werden er ruim zestienhon derd op hun kwaliteiten be oordeeld. Na de eerste schif ting gaat het selecteren ver der. In de laatste twee we ken werd er op woensdag middag steeds opnieuw be keken wie van de jonge ta lenten voldoende kwalileit heeft om door te stoten naar de Ajax-school. Eind april moet het speurwerk volledig resultaat hebben opgeleverd en moeten de 35-40 plaatsen die voor de E, D en C-elftallen vrij komen zijn opgevuld. De gelukkigen die na Ajax- Parma uit handen van René de Haan en Jan Rietman een Ajax-horloge van Philipp Bellini ontvingen. Tussen het viertal in staat Theo Keuter van Ajax-sponsor Drijfhout/Phillipp Bellini. Foto: Louis van de Vuurst René de Haan (die tijdens de rust van de wedstrijd voor een uitermate sfeervolle en humoristische show zorgde) en Jan Rietman die de prijzen overhandigden aan de gelukkigen. Na afloop van de met 3-0 gewonnen ontmoeting met Cam buur Leeuwarden werden de Philipp Bellini-horloges uitge reikt door Peter van Vossen. Talloze jonge voetballers meldden zich in de Krokus vakantie op Voorland om deel te nemen aan de "Ta lentendagen" van Ajax. Eind april moet de gigantische schifting voorbij zijn. Foto: Louis van de Vuurst

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1994 | | pagina 20