Door de ontmoeting tijdens het laatste Amsterdam-toer nooi hebben we al een zeker houvast en ook een extra im puls voor het duel van heden. Die tweede wedstrijd tijdens het internationale toernooi mag dan een licht vriendschappelijke achtergrond hebben gehad, wie de sportharten van de hoofdrolspelers kent weet echter dat er van terughoudendheid geen sprake kon zijn. Daarvoor is de confrontatie tussen Ajax en PSV te bela den, te klassiek en te inspirerend. Op die 9e augustus vloog de vlam al snel in de pan. Ajax startte overrompelend en PSV moest alle zeilen bijzetten om de aanvalskracht van de Amsterdammers te temmen. Jan Heintze deed dat te opval lend met ongeoorloofde middelen en werd uit het veld ge stuurd. Ajax profiteerde optimaal van de numerieke meer derheid en PSV was zeker één helft het spoor bijster en verloor met duidelijke cijfers: 3-0. Toch was het een beetje jammer dat die winst tot stand kwam tegen een gedeci meerd PSV want daardoor kon de ware kracht van de Eind- hovenaren niet helemaal op waarde worden geschat. WEERBAARHEID Met de weerbaarheid van PSV zal het vanmiddag zeker be ter gesteld zijn. PSV raakte slechts gewond, niet meer dan dat. Het verlies, van welk relatief belang ook, zal de Philips- dorp SV niet lekker zitten en trainer Hans Westerhof bezit een selectie van internationaal kaliber. We mogen veronderstellen dat de samenstelling van het PSV-elftal bekend is. Blessures en ander leed dienende treedt de kampioensploeg aan met Hans van Breukelen on der de lat. Een man van klasse die, ondanks de soms onheu se bejegeningen van de felste Ajax-supporters, altijd graag optreedt in Amsterdam. Berry van Aerle is de natuurlijke opvolger van Eric Gerets en op de linkerflank zal Jan Heintze zich weer melden. In het centrum eist Gica Popescu in verdedigende, maar zeker ook in opbouwende, zin een hoofdrol op. Adri van Tiggelen houdt het met vlag en wimpel simpel en neemt de Roe meense libero veel verdedigend werk uit handen. Bryan Roy duelleert tijdens het Amsterdam-717 toer nooi met Berry van Aerle. Het is een beeld dat wij he denmiddag zeker opnieuw zullen zien. Foto: Louis van de Vuurst MIDDENVELDRUIT "Met de punt naar achteren", zoals dat in het moderne voetbaljargon heet, speelt Erwin Koeman, die er zo voor zorgt dat het middenveld niet uit balans raakt en die, wan neer Popescu op avontuur gaat, de positie achterin kan overnemen. De rechterhoek van de middenveldruit van PSV is voor Ge rald Vanenburg en zijn spiegelbeeld op links is Arthur Nu- man. Deze ex-Haarlem en Twentespeler is een voetballer met grote mogelijkheden die inzet en begaafdheid samen laat smelten. En dat is een combinatie die je bij dergelijke creatieve voetballers niet zo vaak tegenkomt. De voorste punt van de genoemde ruit kan een prooi wor den voor Juul Ellerman. In principe is hij daar de meest aan gewezen persoon voor. Maar als de schijn niet bedriegt is de technische staf van PSV nog niet volledig tevreden over Juuls optreden. Voorin beschikt PSV over een spitsenkoppel dat met de al- lerbesten van de internationale velden kan wedijveren. Ro- mario en Kieft. De één gebruikt zijn techniek en snelheid als een stiletto, de ander zijn intelligente doortastendheid als een degen. Of Romario van de partij zal zijn na de nieu we interne problemen is op dit moment echter de vraag. Zorgt de kracht van PSV voor zweetdruppels in de handen van de Ajax-musketiers? Welnee, daarvoor is het zelfbe wustzijn in het Amsterdamse kamp te groot en zijn de man nen van Louis van Gaal te zeer door de wol geverfd. Het wordt "op zeker" een mooie strijd tussen de UEFA-Cup-win- naar en de bezitter van de tinnen kampioensschaal. Schuif aan en doe u tegoed aan: Ajax - PSV! Ben Tornato AJAX-PSV Volgens sommigen is het nog te vroeg om de titelfa- vorieten oog in oog met el kaar te brengen en zou een dergelijke topper naar het midden van het seizoen die nen te worden geplaatst. Maar voor de doorsnee voetballiefhebber kan zo'n lekker hapje niet snel ge noeg worden opgedist en die lieden zijn door competi tieleider Jan Huybregts en diens computer op hun wen ken bediend. Het seizoen is nog maar koud begonnen of daar staan de kemphanen alweer tegenover elkaar. Ajax en PSV zorgen voor de eerste "kraker" van de voetbaljaar gang 1992-1993.

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1992 | | pagina 3