AJAX-FO TOGRAA F EXPOSEER T IN BORCHLA ND AJAXDOOR DELENS VAN LOUIS VANDE 1X8SMI Op donderdag 5 maart aanstaande, daags na de Europa Cup-wedstrijd AA Gent - Ajax, zal tijdens een feestelijke gelegenheid een fototentoonstelling van Ajax-fotograaf Louis van de Vuurst worden geopend. De opening vindt ge lijktijdig plaats met de in gebruikne ming van de nieuwe vleugel van het squash-centrum Borchland, het be kende party- en sportcentrum dat aan de Borchlandweg 8-12 in Amster- dam/Duivendrecht ligt. De opening zal worden verricht door de burgemeester van Ouder Amstel, de heer De Groot, en door de gloednieuwe Nederlands Voetballer van het Jaar, Dennis Berg kamp.Sportfotograaf Louis van de Vuurst heeft uit zijn enorme selectie Ajax-foto's een dertigtal "beauties" ge selecteerd die in het Party- en Sport centrum Borchland van vrijdag 6 maart tot en met vrijdag 27 maart door het publiek te bezichtigen zijn. Louis van de Vuurst heeft zich in vrij korte tijd op gewerkt tot een uitstekende sportfoto graaf die vele opdrachtgevers heeft, waaronder Het Parool, het maandblad ELF, Haarlems Dagblad, SONY en ABN AMRO Bank. "Kick Off" is er trots op dat Louis zijn fraaie foto's ook aan het officiële programma levert, waar mee de kwaliteit van het Ajax-program- ma een extra dimensie krijgt. Het is niet verwonderlijk dat een aantal van de tentoongestelde foto's eerder al wer den geplaatst in Kick Off. De 38-jarige Louis van de Vuurst, die woonachtig is te Uithoorn, is op zijn beurt bijzonder verguld dat Dennis Bergkamp (veelvul dig op Louis' gevoelige platen vereeu wigd) spontaan bereid was de fototen toonstelling te openen. Op donderdag 5 maart aanstaande is het zover, dan opent Dennis Bergkamp de tentoon stelling "AJAX DOOR DE LENS VAN LOUIS VAN DE VUURST". Borchland is geopend van 09,00 uur tot 22.00 uur en binnen die tijden zijn bezoekers van de tentoonstelling van harte welkom. De toegang tot de tentoonstelling is gratis. Dennis Bergkamp, gefotografeerd door Louis van de Vuurst tijdens Ajax - Öre- bro. De Ajax-aanvaiier en topscorer opent op donderdag 5 maart aanstaan de in het Party- en Sportcentrum Borch land de fototentoonstelling Ajax door de lens van Louis van de Vuurst, die van 6 tot 27 maart gratis te bezichtigen is. 20

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1992 | | pagina 20