EDWIN VAN DER SAR MIST HET GROTE KEEPERSWERK 12 Edwin van der Sar zit met een probleem. Het valt hem steeds moeilijker genoegen te nemen met een vaste stek in de Ajax- dug-out. Maar hij weet ook dat het een moeilijke opdracht is om Stanley Menzo één-twee-drie onder de lat vandaan te keepen. "Stanley is op dit moment gewoon nog de betere van ons tweeën", stelt Edwin vast, "En dat hij ook nog eens is gese lecteerd voor Oranje, maakt het voor mij alleen maar lastiger." Die "Lange" weet dus dat hij er alleen maar in komt, wanneer Stanley aan chronisch vorm-gebrek gaat lijden, en dat ziet Edwin van der Sar niet snel ge beuren. "Stanley", zo weet hij, heeft de klasse om na twee slechte wedstrijden en veel negatieve kritiek zichzelf te blij ven en gewoon weer goed te gaan kee pen." Niet gek laten maken Die goede eigenschap bezit Van der Sar zelf ook. Vorig seizoen, toen hij plotse ling Menzo moest vervangen in de wed strijd tegen Sparta, liet hij (overigens zonder kwalijke gevolgen) een vrije trap van Michel Valke glippen en een week later, tegen Roda JC, een "poedel" maakte, was er vanuit de pers hevige kritiek op hem. Met Van der Sar op doel moest Ajax de kampioensstrijd met PSV vervroegd staken, zo luidde de teneur van de scribenten en commentatoren. Er was weer eens sprake van groot op portunisme. Want het seizoen 1990- 1991 eindigde, de voetballiefhebbers herinneren het zich ongetwijfeld, pas op de laatste speeldag na een zinderende eindspurt van beide concurrenten. En in die race speelde Edwin van der Sar wel degelijk een grote, positieve rol. Hij had zich door de pers niet gek laten maken. In tegendeel, in een aantal wedstrijden en met name in de topper tegen Feye- noord, had hij Ajax juist overeind gehou den. "Die eerste kritieken hebben mij niet uit mijn evenwicht gehaald", zegt de keeper uit Noordwijk, terugblikkend op die mooie fase in zijn karrière, "Ik wist zelf wel dat ik niet lekker gekeept had, maar ik wist ook dat ik het niveau wel aankon. Dat had ik onder meer op de training vaak genoeg laten zienDe jongens wis ten dat ook en lieten dat regelmatig blij ken. Vooral aan Sonny Silooy heb ik in die eerste week veel steun gehad, moet ik zeggen. Nadien ging het steeds beter en schreven dezelfde journalisten die eerder riepen dat ik beter gedumpt kon worden, dat ik Ajax had gered. Dat is natuurlijk te gek." Huiveren Edwin had bewezen een Eredivisiekee per te zijn, maar kon weer zijn vertrouw de plekje op de wisselspelersbank op zoeken toen Stanley helemaal hersteld was van zijn knieblessure. In het begin was dat geen probleem. Maar nu de nieuwigheid van het betaalde voetbal er voor Edwin af is, valt het hem steeds zwaarder om zonder wekelijkse bekro ning van de trainingen te moeten blijven. De reële gedachte dat hij bij Ajax nog een jaar of vijf voor zich moet dulden doet hem bijkans huiveren. "Dan moet ik dus op zoek naar iets an ders", verzucht Van der Sar. "Soms is het beter om bij een rustige club, een beetje weg van de publiciteit, te begin nen, om daar ervaring op te doen. Om later door een grote club als basisspeler te worden aangetrokken, zoals waar schijnlijk met Patrick Lodewijks gaat ge beuren. Edwin van der Sar ziet de keeper van FC Groningen, die enkele weken geleden in De Meer nog bewees geschikt te zijn voor de top, wel weer te rug keren bij PSV. Edwin van der Sar: "Ook ik draag bij aan de prestaties van Ajax. Foto: Cor Mooij

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1992 | | pagina 13