AJAX - PSV Zelfde tijd, zelfde plaats. Het is maar drie weken geleden dat Ajax en PSV zich in deze zelfde Olympische omgeving ont moetten maar de inhoud van het feest - pakket heeft een heel andere inhoud dan op 19 januari. Toen betrof Ajax - PSV de tweede confrontatie in de PTT- Telecompetitie en nu bevinden we ons ongeveer halverwege het Rad van For tuin dat "KNVB-Bekerstrijd" heet. Bekervoetbal...in Nederland heeft dat helaas niet de mystiek en aantrekkings kracht als aan de overkant van Het Ka naal, maar wanneer er een zeer aantrek kelijk etiket als "Ajax - PSV" aan hangt loopt het publiek wel warm. Dat bete kent namelijk dat er op het scherp van de snede een echte topper wordt ge speeld. De omstandigheid dat de win naar uit die ene wedstrijd moet komen voegt een extra waarde toe. Geen van beide clubs kan zich rekensommetjes veroorloven, zich verschuilen aan een voorsprong in de competitie. Nee, deze keer is het werkelijk de wedstrijd van de waarheid, een finale, al bevinden wij ons pas in de vierde ronde. Watertanden Het is alles of niets, een uitgangspunt dat aan topclubs als Ajax en PSV be steed is. En natuurlijk aan het publiek dat handenwrijvend een plekje op de tri bune heeft gezocht en de menukaart van de wedstrijd al een paar keer heeft doorgenomen. Een menukaart om van te watertanden, want het ziet er uitermate smakelijk uit. Ajax - PSV is een wedstrijd waarin vrijwel alleen internationals opdraven. Interna tionals in de meest ruime zin van het woord want er zijn verscheidene natio naliteiten vertegenwoordigd. Denemar ken heeft gewoontegetrouw heel wat in de melk te brokkelen (van PSV's elftal begeleider Frank Arnesen tot de spelers Jan Heintze, Dan Petersen en misschien Johnny Hansen), Zambia is vertegen woordigd door de Eindhovense Num mer Elf Kalusha Bwalya, België levert het antieke meubelstuk Eric Gerets en een jong talent, Tom van Mol, Zweden mani festeert zich in de persoon van Stefan Pettersson, de man die op 19 januari het pleit voor PSV beslechtte, Roemenië is aanwezig in de persoon van Gica Po- pescu, Nederland is veelkleurig met Su rinaamse (Winter, Roy, De Jong, Menzo, Vanenburg, Vink, Davids en Prommay- on) en Molukse (Silooy) tinten en natuur lijk scharrelt er ook nog een Braziliaan rond: Romario. Geweldig is het hoe zo'n prachtige men gelmoes zich laat vangen onder één ti tel: voetbalspektakel. Zelfs de Olympische geest (toch wel wat gewend), die in de catacomben van dit voetbalhuis waart zal zich met graagte schikken onder de aanwezigen om zich tegoed te doen aan deze "special" van Ajax - PSV. Charme De Bekerwedstrijden tussen Ajax en PSV hebben het toernooi al vele malen glans gegeven. Elders in Kick Off kunt u aan de hand van historicus Evert Ver meer natuurlijk uitgebreid herinneringen uit het verleden van deze Bekerklassie- ker ophalen. Interessant is het echter ook om vooruit te kijken. En wat blijkt! De volgende Bekerafspraak levert al weer een kraker van de bovenste plank op. Op 26 februari moet Ajax of PSV zich in de Rotterdamse Kuip melden, want daar wacht in de kwartfinale Cup verdediger Feyenoord. "De finales zijn dan al gespeeld", hoor ik een van u brommen. Welnee. Beker voetbal leeft bij de gratie van de span ning, de sensatie en de verrassing. Het zou verschrikkelijk zijn wanneer er in de strijd om de barokke feokaal steeds weer dezelfde finalisten uit de bus zouden ko men. De charme van Bekervoetbal zou er door worden ondermijnd. Waren Ajax - Sparta, NAC - NEC, FC Utrecht - Hel mond Sport, Ajax - RBC of PSV - Roda JC om een handvol te noemen) zulke slechte finales? Absoluut niet, want Be kervoetbal is boven alle andere verhou dingen verheven en levert ook daarom vaak schitterende episodes op. Deze Ajax-PSV staat gezien de aanwezi ge klasse en het prestige (dat, gedeukt of opgepoetst, toch zijn weerslag op de competitie kan hebben...) borg voor een fantastisch voetbalavontuur in het Olym pisch Stadion, waar ook uw inbreng als fanatiek maar sportief publiek een be langrijke rol speelt. Ben Tornato 19 januari 1992, zo rond de klok van vijf voor half vier. Ajax bejubelt de benutte penalty van Stefan Pettersson. De laat ste Ajax - PSV leverde een 1 -0 winst voor Ajax op. In de vierde ronde van het KNVB Bekertoernooi zal er geen plaats zijn voor rekensommetjes en zullen bei de clubs tot op de bodem van hun kun nen moeten gaan. Foto: Louis van de Vuurst

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1992 | | pagina 3