van Ajax zorgde voor een paar hachelijke mo menten voor het doel van Hans van Breukelen en af en toe een valpartij, zo als hier (foto 3) het geval is bij Stefan Pettersson die onzacht in aanraking is gekomen met Eric Gerets, twee spelers die elkaar hedenmiddag ongetwijfeld ook weer tegen zullen komen. Op foto 4 zien we de verbetenheid, die de laatste Ajax - PSV kenmerkte, mooi verbeeld door de inzet van Frank de Boer en Edward Linskens. Foto 5 toont tenslotte de aanloop naar het beslissen de moment. Na enig oponthoud is Ste fan Pettersson eindelijk in de gelegen heid om de door scheidsrechter John Blankenstein toegekende penalty te ne men. Een paar seconden later kan de Ajax-aanhang juichen: Ajax - PSV 1 - 0! Foto 's: Louis van de Vuurst Drie weken geleden kende het Olym pisch Stadion ook al de hoge spanning van Ajax - PSV. Op de negentiende ja nuari vond de topper in dezelfde lokatie plaats, alleen werd er toen in competi tieverband om de punten gestreden. Zo als gewoonlijk bij de klassieker was ook die Ajax - PSV een wedstrijd waar het publiek met volle teugen van kon genie ten. Misschien was de zuivere voetbal kwaliteit wat minder dan tijdens de on vergetelijke PSV - Ajax uit de beginfase van het seizoen, maar de strijd vergoed de veel. Het duel bleef op 19 januari lang in evenwicht met Ajax dat het veldover- wicht niet in scorebordcijfers kon uit drukken en PSV dat zich afwachtend opstelde maar toch een paar keer zeer gevaarlijk was. De Braziliaanse wonderboy Romario was in de eerste helft één keer heel dicht bij een doelpunt maar zijn uiting van teleurstelling (foto 1) zorgde voor een zucht van verlichting bij de Ajax-aan hang toen hij het doel van Stanley Menzo op een haar na miste. Voor een opmerkelijke tweestrijd in de wedstrijd zorgden Aron Winter en Jerry de Jong die elkaar over het hele veld volgden en een record aantal kilo meters moeten hebben af gelegd (foto 2). Het over wegend aanvallende spel

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1992 | | pagina 26