geweest waarin dat minder was. Dat is normaal, iedere ploeg heeft periodes waarin het beter of minder goed gaat. Bij ons gaat het eigenlijk al een heel lange tijd goed. Dat spreekt mij aan want het is inderdaad over het algemeen één van de sterke kanten van het Zweedse voet bal, die teamgeest." Je kende een wat merkwaardige start van het seizoen. Net op tijd fit voor de competitie èn de concurrentie van John van Loen. Heeft dat je onzeker ge maakt? Pettersson: "Ik was niet onzeker wat be treft mijn eigen kwaliteiten maar natuur lijk vroeg ik mij wel af wat de trainer voor bedoelingen had. Er was vantevoren niet met mij over de aankoop van John van Loen gesproken en het was uiter aard duidelijk dat hij voor de positie van centrumspits was aangetrokken. Ik be greep eruit dat er werd getwijfeld aan mijn capaciteiten. De onzekerheid duur de maar heel even. ik wilde per se laten zien wat ik kon. Kijk, het hangt van jezelf af hoe je met zo'n situatie omgaat. Ik vatte het als een stimulans op en ik vind het onzin om op zo'n moment te gaan zeuren. Dat zit ook niet in mij, ik bewijs liever dat ik erin hoor." Dit seizoen werd jij op een gegeven mo ment geconfronteerd met de kritiek dat je te weinig scoorde. Te onzelfzuchtig Stefan Pettersson in actie tegen zijn landgenoten van SK Örebro in de eerste ronde van het UEFA Cup-toernooi. Zijn inzet zal net geen doel treffen. Foto: Louis van de Vuurst was. Hoe vatte jij die kritiek op? Pettersson: "In de eerste plaats heb ik die kritiek wel meer gehad in de laatste paar jaar. En er zat ook wel iets in. In de eerste periode van de competitie kreeg ik weinig kansen maar later kwamen die wel en had ik gewoon meer doelpunten moeten maken. Of je wel of niet scoort is meestal een kwestie van zelfvertrou wen, niet twijfelen wanneer je een kans krijgt. En die twijfel was er op een gege ven wel. Dan wordt het moeilijk. Zoiets speelt na tuurlijk door je hoofd, ik heb daar veel over gedacht en ik heb er op de training aan gewerkt. Jezelf dwin gen scherper te zijn, vaker te schieten, dat is het." Je hoort in deze Ajax-ploeg tot de geroutineerde krachten. Ben je ook een leider in dit elftal. Kan jij je ervaring over brengen? Pettersson: "Ik hoop het...Ik ben niet iemand die vreselijk veel praat tegen een medespeler, ik pro beer door zelf het voorbeeld te geven te laten zien wat de manier is. Ik probeer in elke wedstrijd altijd alles te geven. Ook als het niet goed draait. Ik weet uit erva ring dat dat stimulerend op je medespe- Stefan Pettersson... "ik had even het idee dat Ajax aan mijn capaciteiten twij felde". Foto: Cor Mooij Iers kan werken. Toen ik jong was had ik een oudere speler in mijn elftal die zich, juist wanneer het minder ging, extra in spande in elk geval een motiverende uit werking. Dat maakte indruk." Laatste vraag aan de man uit Zweden die vandaag mogelijk weer oog in oog staat met de man met de handschoenen van PSV: welke goede eigenschappen van het Nederlandse en het Zweedse voetbal zou jij willen uitwisselen? Pettersson: "Het Zweedse voetbal zou gebaat zijn met de individuele kwalitei ten, de fantasie, die bij de Nederlandse veel meer de kans krijgen zich te ontwik kelen. De techniek in Zweden is minder en wij missen voetballers zoals Bryan Roy en Gaston Taument. Andersom zou het Nederlandse voetbal iets hebben aan de teamspirit, die in Zweden een belangrijkere rol speelt dan hier en die er vaak voor zorgt dat een elftal als een echte eenheid en daardoor ook beter presteert." Ben Tornato 14

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1992 | | pagina 14