AJAX - FC GRONINGEN Hoewel FC Groningen na twintig jaar een ingeburgerd begrip is in de Neder landse voetbalwereld, denkt menigeen nog met weemoed terug aan GVAV, de club die de eer van het noorden met ver ve hooghield zoals Heerenveen, Be Quick en Velocitas dat in vroeger jaren gedaan hadden. De naamswijziging die de betaalde afde ling van de Groningse club in 1971 doorvoerde, was niet de eerste in de ge schiedenis van de vereniging. Al in 1921bij de overgang van de plaatselij ke in de 'grote' voetbalbond, werd de naam veranderd van Unitas in GVAV. Datzelfde jaar kwam een fusie tot stand met atletiekvereniging Rapiditas, waar mee GVAV verder bestond als voetba lafdeling van de multi-functionele sport club GVAV-Rapiditas. In 1924 promoveerde GVAV van de derde naar de tweede klasse, twee jaar later ge volgd dooreen nieuw kampioenschap en winst in de promotiewedstrijden te gen Sneek. In 1940 haalde GVAV voor het eerst (en laatst) een afdelingskam pioenschap. In de kampioenswedstrij den moest de ploeg het echter afleggen tegen Blauw Wit, Heracles, Juliana en de nieuwe kampioen, Feyenoord. In 1950 liet de KNVB de regionale inde ling van de competities vallen, en in het seizoen 1952-53 behoorde Ajax aldus voor het eerst tot de competitie-tegen standers. Op 9 november 1952 wist GVAV de Amsterdammers tot de rust op 1 -1 te houden, maar zag Van der Wel en Bouwens in de tweede helft de punten namens Ajax incasseren. De return, op 26 april 1953, eindigde in een afgete kende 6-3 overwinning voor Ajax. In 1954 schaarde ook GVAV zich bij de verenigingen die hun spelers gingen be talen voor hun verrichtingen. In Gronin gen pakte GVAV in februari 1957 het eerste punt tegen Ajax (1 -1Een jaar la ter verloor GVAV beide malen tegen de toenmalige landskampioen, en degra deerde naar de eerste divisie. Twee jaar later was het terug in de hoogste klasse voor een tienjarig verblijf waarin het de koplopers menigmaal de schrik op het lijf joeg. Ook Ajax, dat meer dan eens averij opliep bij de Groningers. Op 4 fe bruari 1962 werd voor het eerst van de blauwhemden verloren (1 -0 door een treffer van Rikkert Laorois), op 30 sep tember van dat jaar volgde het eerste puntverlies in eigen huis (0-0), en in de seizoenen 1963-64 én 1964-65 werd beide malen met 3-1 in het Oosterpark verloren, met als historisch lichtpuntje het debuut van de 17-jarige Johan Cruijff in de laatste wedstrijd (met een doelpunt van de nieuwkomer). 9-0 en 5-5... Minstens zo historisch was de wedstrijd op 23 april 1967, toen de wonderaanval van Ajax (Swart, Cruijff, Nuninga en Kei zer) er ondanks een negentig minuten durend bombardement niet in slaagde doelman Tonny van Leeuwen te passe ren, en Ole Fritsen die bij de enige uitval wel bij Bals deed, Ajax een sensationele 0-1 nederlaag bezorgend. Het was voorlopig het laatste hoogte punt voor de Groningers in De Meer. Be halve twee degradaties waren er slechts stevige nederlagen te oogsten, met cij fers als 6-0, 7-0 en zelfs eenmaal 9-0. In 1983 pas was er weer eens succes voor de inmiddels tot FC Groningen omge vormde club in De Meer, dat werd ge boekt in één van de opwindendste wed strijden die ooit in dat toch zo verwende stadion werd gespeeld. Na een vlotte 2- 0 voorsprong voor Ajax kwam Gronin gen tot 2-2, Ajax nam opnieuw de lei ding, Groningen maakte opnieuw gelijk, maar bij 5-3 leek de koers zes minuten voortijd gelopen. Toch passeerde Gro ningen de zojuist voor Schrijvers inge vallen Hans Galjé nog tweemaal, waar mee de onwaarschijnlijke eindstand 5-5 op het bord verscheen, en zelfs de Ajax- supporters beleefden een heerlijke mid dag. "Nees" als tegenstander Sindsdien heeft Ajax in De Meer (en trouwens ook in het Oosterpark) altijd de handen vol gehad aan FC Groningen. Een seizoen later wist Van Basten pas in de slotminuut zijn baas op 1 -1 te bren gen, en weer een jaar later werd het zelfs 1 -3. Een bekend gezicht in het Groningse elftal was die dag Johan Neeskens, die voor het eerst sinds ne gen jaar terug was in het Ajax-stadion en zich prompt vergiste in de kleedkamer. De Groningse supporters genoten als zelden tevoren, en beantwoordden het uitdagende 'Wat zijn die boeren stil' met een triomfaal 'Wat zijn die boeren goed'. En zo was dat. En heel Ajax nu maar ho pen dat die "boeren" vandaag niet zo goed zijn. Evert Vermeer Milko Djurovski is het eigenzinnige talent van FC Groningen dat een warm plaats je in de harten van de supporters heeft. De Joegoslaaf komt juist in de grote wedstrijden tot een topvorm. Foto: Louis van de Vuurst

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1992 | | pagina 7