GOEDE TIJDEN BIJ AJAX-PSV 2-, 5- EN 6 MAART AJAX-INSTUIF 1992 HOOGGEËERD PUBLIEK! Zoals gebruikelijk bij topwedstrijden van Ajax waren er bij de competitiekraker Ajax-PSV weer tal van prominenten aanwe zig in het Olympisch Stadion. Tot de speciale aanwezigen hoorde onder andere Martin van Steijn, bij het televisiepubliek beter bekend als "Mickey" uit de RTL 4-serie Goede Tijden, Slechte Tijden. Martin was op uitnodiging van Radio Noord-Hoiland meege komen naar het Stadion om daar na de wedstrijd het inter view-werk van verslaggever voor even over te nemen. Martin van Steijn, een groot voetballiefhebber, Amsterdammer en dus ook op de hand van Ajax, beleefde een heel goede middag want Ajax versloeg de Eindhovense gasten met 1 -0. Vanzelfsprekend was de jonge akteur na afloop van het duel graag bereid in de perskamer met het officieel programma blad "Kick Off" te poseren (foto 1) om daarna met het spreekij- zer in de hand Bryan te interviewen voor Radio Noord- Holland. (foto 2) De jaarlijkse voetbalinstuif van Ajax is algemeen bekend. Een paar keer per jaar biedt Ajax de voetbaijeugd de gelegenheid zijn kunnen te tonen en op die ma nier misschien in aanmerking te komen voor het Ajax-lidmaatschap. De instuif is al vele, vele jaren een begrip en een evenement waarnaar vele jonge voetballers reikhalzend uitkijken. Ook dit jaar vindt de instuif uiteraard weer plaats, en wel op maandag 2-, don derdag 5- en vrijdag 6 maart. In de Krokusvakantie dus. De instuif staat open voor B-, C-, D- en E-junioren en voetballers die geboren zijn tussen 1 augustus 1976 en 1 augustus 1984 kunnen zich bij Ajax aanmelden. Dat moeten zij schriftelijk doen vóór 21 februari 1992. In de aanmelding moet de naam, de geboortedatum, het adres met postcode, het telefoonnummer en eventueel de huidige vereniging en de positie waar je speelt vermeld worden. Stuur je aanmelding per brief of briefkaart naar: AFC AJAX Middenweg 401 1098 AV Amsterdam onder vermelding van "INSTUIF". Fotografisch komen ze niet zo veel aan bod als de akteurs op het veld maar bij voetbalwedstrijden zijn zij wèl even onmis baar als de heren voetballers op de groene mat om het spelta- kel volmaakt te maken. Wij hebben het over het publiek dat de stadiontribunes bezet en voor een vaak prachtige entourage zorgt. Deze foto werd gemaakt tijdens Ajax-PSV. Zo maar een plaat je van een willekeurig tribunevak met heel normale voetballief hebbers, mensen die voor hun plezier naar Ajax komen kijken en trek hebben in een fijne voetbalmiddag. Natuurlijk laten ook zij hun emoties de vrije loop wanneer er een doelpunt te vieren valt of wanneer hun favoriete ploeg pech heeft. Maar het be langrijkste is dat ze een gezellige middag hebben en een wed strijd zien waarover ze in de daarop volgende week nog lang kunnen napraten. Nogmaals, zonder het publiek zijn zelfs de grootste wedstrijden nietszeggend. Een fijne entourage stimu leert de voetballers en maakt de wekelijkse wedstrijden tot een volmaakt feest. Ajax is zich daar heel goed van bewust en ook daarom plaatst "Kick Off" regelmatig een plaatje van die sup porters die échte voetbalfans zijn en hun favoriete ploeg op een positieve manier steunen maar altijd met behoud van re spect voor de tegenstander. Want zonder die tegenstander kan er niet gevoetbald worden, (foto 3) 21

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1992 | | pagina 22