AJAX - ViAtR Al weken hield het de mensen bezig. In cafés, op pleinen, op het werk, overal hoorde je het doorklinken in de gesprek ken... Ajax - PSV. Speculeren over de kansen, afwegen van de klasse van Bergkamp tegenover die van Kieft, is Romario er wel of niet bij, de vorm van Hans van Breukelen, het duel Bryan Roy - Eric Gerets, de erfenis van de ontmoe ting op 20 oktober 1991 En vandaag is het dan zover: Ajax en PSV betreden de smetteloze grasmat van het Olympisch Stadion voor hun tweede confrontatie in het seizoen 1991 - 1992. Dan eindigen de afwegingen, dan stoppen de speculaties. Dan zijn het de tweeëntwintig spelers die bepalen wat er gebeurt. Tweeëntwintig akteurs, die het grote publiek onderdompelen in een tweestrijd vol van spanning en kun de. Ajax - PSV is al jarenlang het Leitmotiv van de vaderlandse competitie en dat zorgt er voor dat de wedstrijd zich los maakt van het competitiegevoel. Het duel staat op zichzelf want behalve de twee punten die er te verdelen zijn gaat het om prestige. Wie is de beste, wie is het scherpst, wie kan de meeste con- Ajax heeft op 22 december van het vorig jaar gescoord tegen Feyenoord en viert in een sfeervol Olympisch Stadion feest. Van links naar rechts zien we Stefan Pet- tersson, Johnny van 't Schip, Sonny Si- looy, Dennis Bergkamp, Frank de Boer en Aron Winter. Ajax won, enigszins ge flatteerd, met 3-1 van de Rotterdamse concurrent. Heden wacht het Ajax-le gioen een nieuwe topper tegen de rege rend kampioen PSV. Foto: Louis van de Vuurst centratie opbrengen en wie dwingt het geluk af? De factor spanning Volgens verse voetbalwetten zijn de on derlinge duels in de Nederlandse com petitie niet direct bepalend voor het kampioenschap. Even buiten beschou wing gelaten dat ook Feyenoord zich in de titelkandidatuur heeft gemengd, is, zeker wat Ajax betreft, de directe strijd tegen PSV wel degelijk van groot be lang. De blik op de ranglijst onderstreept dat. De marge tussen de Amsterdam mers en Eindhovenaren mag, vanuit Mo- kums oogpunt, beslist niet groter wor den. Dat gegeven ontbrak op de inmiddels beroemde 20e oktober van het vorig jaar. Toen konden Ajax en PSV elkaar in de Brabantse voetbalveste ongecompli ceerd tegemoet treden. Het leverde een unieke wedstrijd op waar de schoonheid van afdroop. Ajax kreeg de meeste open doekjes maar stond aan het eind van de show wél met lege handen in de cata comben van het Philips-stadion. Er wa ren maar weinigen die zich daar grote zorgen over maakten. Het spektakelstuk bruiste nog na. Vanmiddag ligt de situatie anders. De wedstrijd zal ook anders zijn. Het ligt voor de hand dat de factor kunst wordt overwoekerd door de factor spanning. Op een andere manier dan destijds kan dat een even groot theaterstuk opleve ren want voetbal is natuurlijk voor een belangrijk deel strijd en spanning. De waarde van Kieft PSV, dat een weekje langer wlnterrust had dan Ajax en zich onder de milde zonnestralen van Marbella voorbereidde op de tweede seizoenhelft, komt onge twijfeld in een zeer realistische stem ming naar Amsterdam. Een punt pakken in het Olympisch Stadion betekent voor de ploeg van Bobby Robson en Frank Arnesen dat de missie volbracht is. Het elftal zal wellicht wat naar achteren leu nen, de linies gesloten houden maarze ker niet afzien van aanvallende aktivitei- ten. Wat het offensieve aspekt betreft kent PSV echter een paar probleempjes. Het fenomeen Romario wordt door een enorm vraagteken omgeven. Het is niet waarschijnlijk dat de Braziliaan klakke loos zal worden opgesteld. Door zijn ge drag zullen weinig teamgenoten op hem zitten te wachten. De teamgeest zónder Romario is waarschijnlijk groter dan met de briljante Braziliaan. Maar ja, wanneer hij speelt bewijst hij ook zijn waarde... Een speler die PSV hoe dan ook mist is Kalusha. De Zambiaan (Afrikaans Voet baller van het Jaar 1988) heeft verplich tingen op zijn eigen continent. In Sene gal vindt de eindronde van het Afrikaans kampioenschap plaats en uiteraard doet Zambia een beroep op haar beroemdste voetbalzoon. PSV's offensieve kracht zal door Willem Kieft worden bepaald. De vroegere goal- tjesdief uit de Celebesstraat heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een ui terst intelligente en waardevolle leider in de voorste linie. Kieft benut al zijn opge dane ervaring ten volle en pikt boven dien nog steeds zijn belangrijke goals mee. Gebiedende wijs Voor Ajax geldt de gebiedende wijs: winnen. En dat is absoluut geen onmo gelijke opdracht. In Eindhoven liet Ajax zien dat het ook op vreemde bodem de aartsrivaal de duimschroeven kan aan draaien en binnen de muren van het Olympisch Stadion is de eigen suppor- tersschare een belangrijke steun. Het thuisvoordeel geeft vaak net het beslis sende zetje. Zetten we beide selecties naast elkaar, dan slaat op het gebied van de pure klasse de balans door naar het westen. Op het gebied van inzet en grimmigheid hebben de jonge Ajacieden (helaas zon der de geschorste Johnny van 't Schip) ook laten zien hun mannetje te staan. Niet voor niets staan in maart de kwartfi nale-wedstrijden in het UEFA Cup-toer nooi te wachten. Het "Europese" karak ter moet vanmiddag door Ajax worden opgebracht om de taak tegen PSV te volbrengen. Ben Tornato 3

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1992 | | pagina 4