HEINIOTTO PAKT ZIJN PRIJS NA DIT SEIZOEN msam De F. Jacobsens en Tedjes van Es die dagelijks de trainingen van FC Den Flaag bezoeken liefkozen hem plagerig met "onze Ajacied". Zelf noemt Heini Otto zichzelf liever Amsterdammer of, in een nostalgische bui, Jordanees. Naar de stad en de wijk waar hij ruim 37 jaar ge leden werd geboren, waar hij leerde voetballen en waar hij, via SDW, zijn prof-carrière begon. Maar niet beëindigt. Dat doet de aima bele voetballer namelijk in het Zuider park, bij de club waar hij met ingang van •juli in dienst treedt als commercieel edewerker. Sportiviteit Heini Otto heeft er dan meer dan 18 jaar betaald voetbal opzitten. Die jaren bracht hij door bij FC Amsterdam, FC Twente, het Engelse Middlesborough en FC Den Haag. De overal inzetbare speler vocht van die achttien jaar er maar liefst twaalf tegen degradatie, maakte met FC Den Haag een kampioenschap en pro motie mee en tekende voor. 18 Europacup-duels én één -opzienbarende- interland. Die erelijst tilt Heini niet ver boven die van de ge middelde Eredivisievoet baller uit maar de wijze waarop hij zijn dienstjaren vol maakte doet dat wél. Heini wist namelijk vanaf Éfcijn debuut in het betaal- ^mle voetbal dat "vak" te koppelen aan een onge kende dosis sportiviteit. Heini wilde wel altijd en overal winnen, maar dan op faire wijze. Een achter haald idealisme? Welnee. Een voorbeeld van hoe het moet. Heini Otto, die in de afge lopen vijf seizoenen slechts één wedstrijd mis te, kan niet bogen op his torische overwinningen en glorieuze ereronden. Toch ligt er aan het eind van dit seizoen een prachtige prijs op hem te wachten. "Ik heb gemerkt dat door mijn positieve en sportie ve houding er voor mij nu deuren opengaan die voor anderen gesloten blijven", zegt Otto, "Be drijven zien mij graag langs komen en dat is iets dat ik door het voetballen be reikt heb. Ja, daar ben ik trots op en ik zal, zonder het te misbruiken, ervan profiteren. Het doet mij ook goed dat ik bij elke club waar ik heb gespeeld, met open armen word ontvangen. Dat is mooi, ook omdat ik mij daar nooit voor heb hoeven verloochenen." Ogen de kost geven Door zijn bekendheid weet Heini Otto nu al regelmatig het een en ander gedaan te krijgen van de bedrijfswereld. Zo re gelde de aanvoerder van FC Den Haag in de week voorafgaande aan de wed strijd tegen Volendam een etentje voor de selectie. Goed om het moraal wat op te krikken. Prompt werden de Volen- damse wijdpijpen met een 5-0 neder laag naar hun dorp teruggestuurd. "Zo'n etentje is natuurlijk maar een kleinig heid", reageert Otto, "Na dit seizoen wordt het allemaal serieuzer. Dan moet ik bedrijven interesseren voor de busi- ness-club van FC Den Haag. Ik moet ze lid maken maar er ook voor zorgen dat ze dat blijven. Het is mede mijn taak er voor te zorgen dat de sponsors zich door allerlei activiteiten betrokken voe len bij de club. Omdat ik nog maar net kom kijken en geen commerciële oplei ding heb gevolgd, zal ik mijn ogen goed de kost moeten geven bij andere clubs. Ajax en PSV bij voorbeeld. Maar ook bij kleinere BVO's." Op commercieel gebied denkt Heini Ot to veel te hebben aan de bij Middlesbo rough opgedane ervaringen. Voor die club in noord-Engeland kwam hij van 1981 tot 1985 uit. Otto:" In Engeland is een voetbalclub een bedrijf. Alles draait daar om geld. Is er iets waaraan geld kan worden verdiend, dan wordt daar onmiddellijk munt uit geslagen, men is daar wat dat betreft veel verder dan in Nederland. Logisch, want in Engeland bestaat het professionalisme al veel lan ger dan hier. En, nog belangrijker, het voetbal maakt een deel uit van het leven van de mensen." Knettergek Die beleving aan de an dere kant van de Noorzee sluit nauw aan bij die van Heini Otto. "Ik beleef het voetbal heel intens, net als de Engelsen. Dat pro beer ik over te brengen op de spelers van FC Den Haag maar dat is moeilijk omdat we hier met semi- profs te maken hebben, in Engeland is iedereen tot en met de Tweede Di visie full-prof. En dat is prachtig wanneer je, net als ik, knettergek van voetbal bent. Ik kijk er daarom tegenop om te stoppen. Fysiek zou ik er nog wel een jaartje aan vast kunnen plakken, de maandag heb ik nog steeds niet nodig om bij te komen. Maar ik doe het niet. Ik ga niet verder. Een pluspunt is dat ik in de voetballerij actief blijf en dat mijn carrière een prettig vervolg krijgt die ik heb verdiend door mijn manier van voetballen." Heini Otto.een Mokummer in het Zuiderpark. Foto: Ruud Volt Ruud Pompert 9

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1992 | | pagina 11