AJAX - D.W.S.-A. AJAX M.V.V. Foto-Ciné M. A. WESSELS n.v. tegen Over 14 dagen: OUD PAPIERHANDEL Motorkade 4-5, Telefoon 61091 -68978, Amsterdam-N. Groenburgwal 17-19, Tel. 33066, Amsterdam-C Privé K 2970-3707 Koopt alle soorten oud papier tegen de hoogste prijs Spec, ingericht voor het vernietigen van Uw oude archieven GUUS VAN HAM WIM ANDERIESEN "NJa het zesde doelpunt van Ajax tegen P.S.V. op jongstleden Zondag, waren de jongens-supporters niet meer te houden. Ze stormden het veld in en wilden Cees Groot huldigen. Natuurlijk moesten ze snel achter de lijn gedrukt worden, doch die spontane geestdrift typeerde nadrukkelijk de gevoelens van de stijgende aanhang der Meerclub en in hun hart zouden duizenden supporters graag mee gedaan hebben aan die spontane hulde van de jeugd. Ajax maakt furore in Amsterdam, de topspelers en de bekende leiders der Meerclub komen handen te kort om de felicitaties op te vangen en de bewondering voor de uitstekende ploeg neemt nog steeds toe. Zó is het na de oorlog nog nooit geweest en zelfs het elftal, dat in het tweede jaar na de invoering van het semi-professionalisme kampioen van Nederland werd, kon zich nauwelijks in een populariteit verheugen als de huidige elf, die op eigen veld ongeslagen bleef tot dusverre en in de laatste wed strijden de grote rivalen Feijenoord en P.S.V. met respectievelijk 4—1 en 6—2 overwon. Ajax staat weer aan de top, we beleven weer de vertrouwde aanblik waaraan de oude garde van de club zich in de zestig jaren van het bestaan zo vaak heeft mogen verlustigen. En behalve dat deze ploeg goed voetbal presen teert, speelt ze ook fair en correct. Ook dat draagt er zo veel toe bij dat de Amster damse voetbalenthousiasten hun hart aan Ajax verpanden. Nadat Ajax die prachtige zege op Feijenoord behaald had volgde de teleur stelling van een nederlaag in Breda tegen N.A.C. Nadat Ajax die prachtige zege op P.S.V. behaald had volgt nu een wedstrijd tegen M.V.V., een club die lager geklasseerd staat dan Feijenoord en P.S.V., doch die op het ogenblik in goede vorm is en alles op alles zet om aan de gevaarlijke zóne te ontkomen. Zulk een tegenstander is moeilijk te overwinnen, een wilskrachtige ploeg met zuidelijk temperament, die deze kamp op de Ajax-burcht aanvaardt met het gevoel: wij moeten alles geven, vechten als duivels om de nederlaag te ontgaan. Nogmaals, zo'n tegenstander is moeilijk te overwinnen als ook Ajax niet ten volle hiervan doordrongen is. Wij hebben gelezen hoe men in verschillende bladen Ajax al als kampioenscandidaat beschouwt. Wij willen zo ver niet kijken, elk optimisme in dit stadium schuwende, hoe zeer we ook hopen, en ook wel vertrouwen in een hernieuwd succes. J. HOVEN. FOTO - CINE - PROJECTIE - TAPERECORDERS LEIDSESTRAAT 104 (t.o. het K.L.M. gebouw) TELEFOON 66630

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1960 | | pagina 3