^êSSSL^S^ CHEMISCH REINIGEN VERVEN U" dl l ?n(iank°he, DE NAAM, DIE COGNAC BEROEMD MAAKTE! ÊCj V/, Amsterdam: Van Baerlestraat 19, tel. 722286 Llnnaeusstraat 26, tel. 50011 Amstelveen: Dorpstraat 59, telefoon 4016 Ajax en onsportief spel De redacteur van het Ajax-Nieuws, het maandblad van Ajax, schrijft: „Onze club heeft altijd getracht met goed voetbal succes te behalen. Met een gerust ge weten kunnen we beweren; dat is tamelijk gelukt. Natuurlijk liepen er bij ons ook wel eens knapen rond, die iets „weggaven", maar de leiding heeft daar altijd zoveel mogelijk tegen gewaakt. En, ook dat kunnen we met een gerust geweten beweren, de mensen, die in de zestig jaren dat we bestaan de leiding hadden, zijn tijdens dat waken niet ingedommeld. Integendeel! Als er bij ons iemand is (was), die het woord „sportiviteit" niet zo erg best ver staat, wordt hij op het matje geroepen. Dat is nooit gezellig, maar meestal probaat. Men noemt dat, „de hand in eigen boezem steken". Kijk, vrienden, als alle clubs dat ook zouden doen, ook zij, die nu klaagzangen aanheffen, dan was er al veel gewonnen. En als de „refs", die hun best doen de matches zoveel mogelijk in goede banen te leiden en te houden zij weten bliksems goed waar de onprettige lieden wonen er rapper toe overgaan met het uit het veld zenden van „houwdegens", schieten we een aardig stuk in de goede richting. Misschien is de papieren rompslomp, die het uit het veld zenden meebrengt, een rem? Een simpel formuliertje, vermeldende de daad: b.v. „na trappen, slaan, belediging etc." ingevuld door de scheidsrechter en klaar is Kees." Zo zijn onze manieren Bij de wedstrijd Ajax—P.S.V. Zondag j.l. werd een tas (gelukkig zonder foto apparatuur) gestolen van de fotograaf Leo ter Heege, die het ding, in het vuur van zijn werk, even alleen gelaten had. We plaatsen dit bericht niet in de hoop, de dief te kunnen bekeren en zo de tas aan Ter Heege terug te bezorgen. Maar wel, omdat we horen, dat dit reeds de derde keer is dat deze persfotograaf werd bestolen, want bij twee vorige gelegenheden, in het Ajax-huis en in het Olym pisch Stadion, waren het zijn handschoenen, die in een onbewaakt ogenblik van „eigenaar" verwisselden. Want we vragen ons af: zijn dit de manieren van onze voetbalsupporters tegen over de mensen, die in het stadion hun werk verrichten?

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1960 | | pagina 2