GRATIS NIET DUURDER WEL BETER Gezellig zo'n r hoenson OLIEHAARD met Gerichte Warmte 1 Tl ?WJ Waarom steeds meer Huis- I!!* vrouwen hun handelaar persé om een Hoenson oliehaard met Gerichte Warmte vragen? Alleen de Hoenson oliehaard wordt immers met 10 voor U zo belangrijke schriftelijke garanties geleverd, die U o.a. garanderen: géén koude voeten, géén sterke roetvormingen, géén hoge brandstofkosten. Met een Hoenson neemt U dus géén enkel risico! Nederland's oudste leverancier van moderne verwarming. 1 0 Januari 1 960 No. 20 Seizoen 1959/1960 KAL VERSTRAAT 115 P. C HOOFTSTRAAT 60 AMSTERDAM De enige oliehaard die U dezelfde heerlijke stralingswarmte en volop vloerwarmte geeft, zoals U dit van Uw kolen haard zo gewend bent. En wat zo belangrijk Is... met k een Hoenson stookt U gegarandeerd véél zuiniger! fTVtm BON zenden aan HOENSON. Keizersgracht 296.- Amsterdam. Ver- ^JuJaaACJ zoeke om toezending van het gratis boekwerkje „Hoe kunt U jaarlijks ca. 25% op Uw brandstofkosten besparen?" Waarin tevens de 8 Hoenson modellen met daarbij behorende technische gegevens afgebeeld staan. NAAM: ADRES: WOONPLAATS:

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1960 | | pagina 1