UNOieUMHUiS "STAM Nog steeds te ruw spel Het leggen van linoleumvloeren eist vakkennis Vraagt ons deskundig advies Sedert 1909 D. W. DE KRUYFF 8. Zn Rokin 50, Amsterdam, Tel. 39576 van stam tot meubel, I voor meubelen naar yfUC 111 Moderne meubelen met fraai uiterlijk en voortreffelijke „zit" Amsterdam, Rozengracht 12, Tel. 30403 - Ferd. Bolstraat 38, Tel. 730349 d. KUIL FORD Nadat het al te „gortig" was geworden, heeft het bestuur van de K.N.V.B. een officieel vermaan tot de spelers gericht en ook de scheidsrechters tot strenger optreden opgewekt. In feite trad de bond op tegen een situatie die het gevolg was van de vergrote degradatiekans, want dat nu ook nummer 16 degraderen kan, verhoogde de kans om de plaats in de Eredivisie te verliezen en bevorderde daarmee de felheid en het grove spel van ploegen die het met techniek en tactiek niet klaar speelden. Dit officiële vermaan aan de clubs en de spelers en dit beroep op de arbiters leidde blijkbaar in eerste instantie tot het doel: de ergste grofheden werden voorkomen, het aantal ongelukken dat duidelijk het gevolg was van ruw spel verminderde. Verschillende scheidsrechters werkten mee en hielpen door stren ger ingrijpen ergerlijke vergrijpen tegen de ongeschreven wetten van „sportivi teit" te voorkomen. Maar het lijkt er op, dat deze correctie in de goede richting maar tijdelijk was en de ruwheid weer de overhand neemt. Lees de verslagen! Bij Willem IIA.D.O. bijvoorbeeld was het al heel erg. We lezen in Sport en Sportwereld: „Wie als argeloos kijker na rust bij Willem II—A.D.O. aanwezig was, zal zich afgevraagd hebben of de spreuk „vrede op aarde" alleen voor de twee Kerst dagen heeft gegolden. Het was gedurende een kwartier een complete worstel- arena in Tilburg. Het verschil tussen klassiek worstelen en deze visie daarop lag 'm echter in het feit, dat de scheidsrechter (Florin) hier de zaak nog maar

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1960 | | pagina 4