CHEMISCH REINIGEN - VERVEN appointment j to H.R.H. 1 Prins Bernhard der Nederlanden Wedstrij(i 01 VC ^anfcs Amsterdam: Van Baerlestraat 19, tel. 722286 Linnaeusstraat 26, tel. 50011 Amstelveen: Dorpstraat 59, telefoon 4016 Jeugdleiderscursus K.N.V.B. aid. Amsterdam De Jeugdcommissie Afdeling Amsterdam K.N.V.B. zal ook dit seizoen een Jeugdleiderscursus organiseren en wel op de Woensdagavonden van 13 Januari tot en met 2 Maart 1960. Het programma luidt: 13 Januari: „Inzichten in de taak van de jeugdleider en het bijbrengen van de voetbalkennis bij de jeugd". Docent: S. van Gelderen, adviseur voor sportzaken bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te 's-Gravenhage. 20 Januari: „De ontwikkelingsperiode van jeugdspelers". Docent: Drs. R. Schou- four, pedagoog, leraar Gem. Lyceum te Amsterdam. 27 Januari: „Inzichten in de voetbaltraining en wedstrijdsport". Docent: L. D. E. J. Kramer, leraar M.O. Lichamelijke Opvoeding te Utrecht. 3 Februari: „Hygiënische en medische beschouwing bij de beoefening van het voetbalspel". Docent: J. J. Bonke, arts te Amsterdam, lid van de Medische Com missie van de K.N.V.B. 10 Februari 1960: „Theorie en praktijk van de te verlenen Eerste Hulp van de meest voorkomende voetbalongevallen". Docent: J. J. Bonke, arts. 17 Februari: „Slechtweer-programma en indoor-spelen en de aanpassing van de groep". Docent: J. T. Zwiep, Hoofdleider Jeugdgemeenschap „Ons Huis". 24 Februari: „Invloed van de sport op het karakter". Docent: H. M. A. Roskam, directeur Gem. Handelsschool te Amsterdam. 2 Maart: „De plaats van de jeugdvoetballeider, waartoe behoort zijn houding tot de andere vormingsmilieu's, zoals gezin, kerk en vereniging". Docent: Ir. H. F. Hopster, directeur Rijks H.B.S. te 's-Hertogenbosch, bestuurslid K.N.V.B. De lezingen worden gehouden in het Bondsgebouw van de Afdeling. srn oe Wed mg naar

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1960 | | pagina 2