Officieel Programma AMSTERDAM - ZWALUWEN AJAX-STADION Ajax - D. H. C. Zondag 27 December - Ajax-siadion Wo- Prijs 5 cent Onder redactie van J. HOVEN. Zondag 13 December 1942 Gerehabiliteerd, dat heeft Ajax zich. Men versta mij goed. Het feit, dat een ploeg verliest en een bescheiden positie op de ranglijst inneemt, is heelemaal geen schande. Voor vele clubs is het een gewoon verschijnsel. Er zijn clubs die eigenlijk altijd in lagere regionen zweven, die zich steeds met moeite handhaven en voor wie overwinningen tot de zeldzaamheden behooren. Er zijn echter ook clubs, die zelden verliezen en die bijna altijd tot de topclubs behooren. Zoo'n club is Ajax! Ajax is de meest succesvolle club van Nederland gedurende de laatste kwart eeuw en 't is Ajax, die, in deze lange periode, het beste voetbal vertoonde dat ooit in Nederland gespeeld is. Welnu, als zóó'n club dan ongeveer onderaan bungelt, gevaar loopt er uitgegooid te worden, als zóó'n club inder daad slap en zwak speelt en van weinig overtuigende tegenstanders verliest (o.a. Haarlem, R.F.C.) dan is dat toch heel iets anders, als wanneer clubs van wie men dat gewend is, in 't hoekje zitten waar de slagen vallen. Maar dat gevoel van minderwaardigheid, dat zoo heelemaal niet bij Ajax past en ook niet bij Amsterdam! dat is dan nu toch wel voorbij, dank zij drie achtereen volgende overwinningen op 't Gooi, V.S.V. en V.U.C. en ondanks de nederlaag met 0—2 tegen Feijenoord in Rotterdam. Feijenoord, de oude rivale, is in dit seizoen mogelijk wel de meest constante, doch vooral ook de gelukkigste der afdeeling en zeker is, dat zij met die vier punten op Ajax meer kreeg dan haar krachtens de spelverhouding toekwam. Het is overigens een wedstrijd geweest die onaangenaam geëindigd is. Feijenoord heeft in dit seizoen de reputatie van hard spel verworven. Bijna in eiken wedstrijd van Feijenoord hebben zich enkele incidenten voor gedaan. Het was ook nu een minder prettige partij aan het slot, maar dat was wel voornamelijk een kwestie die alleen Feijenoord aanging, aangezien enkele Rotterdammers onderling meeningsverschïllen bin nen de lijnen wilden beslechten. Het spreekt vanzelf, dat dit door de leiders van Feijenoord even zeer betreurd zal worden als door bestuur en spelers van Ajax. Wij hopen en vertrouwen, dat de wedstrijden tusschen deze beide meest succesvolle clubs van de beide laatste decennia, voortaan weer even sportief, prettig en van goed gehalte zullen zijn. En thans een woord van welkom tot D.H.C. De Delftenaren hebben hier kort geleden in het Olympisch Stadion tegen Blauw-Wit gewonnen en zij hebben dien dag een prima partijtje vertolkt. Hun snelle, goed schietende aanval was toen een lust voor het oog. Het zal dus voor de Ajaxieden niet mee vallen heden weer de punten te veroveren. Toch zijn we er van overtuigd, dat Ajax zich weer van haar goede zijde zal doen kennen en voor een mooie, spannende partij zal zorgen. j pj

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1942 | | pagina 1