Officieel Programma AJAX-STADION AJAX - V.U.C. No. 7 Prijs 5 cent Onder redactie van J. HOVEN. Zondag 29 November 1942 Past op, jongens! Ajax is er de vorige maal volkomen in geslaagd zich tegenover het Amsterdamsche publiek te rehabiliteeren. Niet dat het vertoonde spel reeds in alle onderdeelen bevredigen kon, nóch dat men het gevoel kreeg dat nu inderdaad de sterkste combinatie ontdekt was, doch men bewonderde nu toch weer een energiek en frisch spel, waaraan een logische gedachtengang, een behoorlijk tactisch inzicht ten grondslag lag. Zeker, het juiste systeem, het zuivere verband en de technisch knappe uitvoering uit den glorietijd ontbrak nog, doch niettemin zag men vleugen van sterk en geacheveerd spel en bovenal bewonderde men de groote energie van de geheele ploeg. Het was juist zoo verdrietig, dat in verschillende vorige ontmoetingen (we denken speciaal aan den zeer slechten wedstrijd in het Olympisch Stadion tegen Blauw-Wit!) niet alleen slecht, doch ook laks gespeeld, want daar voor was de positie, waarin Ajax geraakt was, te gevaarlijk. Nu eerst recht bemerkt men hoe hoog noodig het punten-aantal vermeerderd en het doel- gemiddelde opgefrischt moest worden. Dat is gelukkig dan ook prompt gedaan. In acht dagen werd het overigens schamele totaal winstpunten verdubbeld en werd het doel- gemiddelde met 73 verbeterd. En desondanks zou het aan lichtvaardigheid grenzen, wanneer de Ajaxieden nu maar weer op hun lauweren gingen rusten en zouden denken, dat het gevaar geweken is. Wat beteekent een voorsprong van vier punten! Het gelijke spel van Emma tegen Blauw-Wit houdt een waarschujwing in, toont aan dat Emma (en Ajax moet ook nog naar Dordt om Emma revanche te geven voor de kleine nederlaag die de jonge Dordtenaren hier leden!) ook tot verrassingen in staat te achten is. Men kan het er dus over eens zijn, dat het elftal van Ajax zich ferm hersteld heeft. Het was tegen V.S.V. een pittige, vlotte partij, zoodat het publiek opgetogen het terrein verliet en Ajax weer oude vrienden tevreden stelde en nieuwe vriendschappen kweekte. Doch men kan het er óók over eens zijn, dat er nog meer winst behaald moet worden, dat de huidige ploeg dat aan zich zelf en aan den roemvollen naam Ajax verplicht is. En dan denkén we onwillekeurig aan den wedstrijd van heden tegen V.U.C. Opper vlakkig oordeelend, is men geneigd te denken, dat als Ajax van V.S.V. wipnen kan, V.U.C. er zeker aan gelooven moet. Maar dat is een verkeerde redeneering. V.U.C. is voor Ajax minstens zoo gevaarlijk als V.S.V., het vaak listige spel dezer Hagenaars met hun bijzonder intelligente vleugelspelers, ligt het huidige Ajax niet bijster en reeds heeft Ajax dan ook in Den Haag, na een matig spel van Amsterdamsche zijde, het onderspit moeten delven. Dat neemt echter niet weg dat Ajax toch tot revanche in staat is. Als er even fel en energiek gespeeld wordt als j.l. Zondag tegen de Velser ploeg, dan is de kans op een overwinning er in elk geval. We hopen er het beste van en vooral hopen we op een even enthousiaste, faire en gedurfde partij, als Ajax j.l. Zondag speelde, want dan wordt weer een schrede gezet in de richting die heel sportief Amsterdam Ajax zoo gaarna ziet inslaan. jf jj. Op de jongensrang gebeuren in den laatsten tijd ontoelaatbare dingen. De jongens, aan wie er voor een bagatel toegang verleend wordt, loopen over naar andere rangen. Dit kan in geen geval toegestaan worden. Zij moeten in het aan hen toegewezen vak H-Diemenzijde blijven, van waar zij een uitstekend uitzicht op het speelveld hebben. Mochten zij ondanks deze waarschuwing wéér van plaats wisselen, dan wordt de jongensrang gesloten. Dit is de laatste waarschuwing!

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1942 | | pagina 1