Officieel Programma AJAX-STADION Ajax-Haarlem. r,°* Prijs 5 cent Onder redactie van J. HOVEN. Zondag 25 October 1942 Het is geen tijd om lang stil te staan bij wat achter ons ligt, al mogen we het verleden nooit vergeten! Maar ook de les van j.l. Zondag in het Olympisch Stadion mag niet verwaarloosd worden. We mogen veilig zeggen, dat Ajax ditmaal getoond heeft tegen Blauw-Wit, hoe het niet moet. Zeker ook nu zat het iets tegen, tenminste met de beide doelpunten, die het gevolg waren van fouten van Ajaxieden, die bij iets nauwkeuriger spel van de bewuste spelers vermeden waren. Want eigenlijk verdiende de eveneens onbeteekenende aanval van Blauw-Wit evenmin beloond te worden als die van Ajax, wat niet weg neemt, dat het wel wilskrachtiger spel van de Stadion-club haar eerder aanspraak kan doen maken op de overwinning dan Ajax. Maar hoe t ook zij, het spel van Ajax was vrijwel over alle linies teleurstellend, doch speciaal de aanval faalde ditmaal ernstiger nog dan bij vorige gelegenheden. Het is duidelijk, dat de juiste samenstelling nog steeds niet gevonden is. Dat daarbij Ajax zoo onfortuinlijk is ettelijke prominente krachten tijdelijk te moeten missen (o.a. Looys en Fischer en j.l. Zondag ook Leemhuis), was eerst recht een handicap, het feit, dat zoowel Van Reenen als Drager al spoedig na het begin „een knauwtje" kregen even zeer. De omzetting van Van Reenen en Drager in de tweede helft verhoogde toen de machteloosheid van den aanval. Al met al zal ook de meest enthousiaste Ajaxied moeten toegeven, dat het spel van Ajax teleurstellend was en het is dan ook begrijpe lijk, dat de elftal-commissie, in samenwerking met trainer Van Kol, tracht tot een sterkere samenstelling van de ploeg te komen, waar de opstelling van heden al een voorloopig bewijs van geeft. Dat zal noodig zijn óók, want het gevaar voor de laatste plaats is niet denkbeeldig. Als het eenmaal tegen zit, dan belandt men zoo gauw in 't hoekje waar de slagen vallen! Maar Ajax kan beter en zal dat toonen. Naar we hopen vandaag al tegen Haarlem, al dient men er van doordrongen te zijn, dat de Haarlemsche roodbroeken in het stadion' van Ajax altijd hun beste beentje voor plegen te zetten en zeker in staat te achten zijn Ajax een in de gegeven omstandigheden onaangename verrassing te bereiden. Ook voor Haarlem, dat een zelfde positie inneemt als Ajax, staat veel op het spel in deze ontmoeting. De situatie in deze afdeeling is trouwens heel merkwaardig. Op het oogenblik zijn er vier ploegen te beschouwen als kampioens-candidaten, namelijk Feyenoord, Blauw-Wit, V.S.V. en D.H.C. De overige zes ploegen vormen samen de staart. Tusschen nummer 5 en nummer 10 is maar 3 punten verschil en nog vóór de eerste helft afgespeeld is wat op 1 November het geval zal zijn, als geen stagnatie intreedt kan dit zestal al weer geheel anders gerangschikt zijn. Het is dus meer dan ooit zaak punten te vergaren! Afgezien van de punten verwachten we vandaag tusschen Ajax en Haarlem een prettige en ook een veel betere partij dan die van j.l. Zondag. In den regel zijn het goede wedstrijden geweest tegen Haarlem, een club, die in Amsterdam vele sympa thieën heeft, een vereeniging met een mooie en groote traditie, wier representanten we het welkom in Amsterdam gaarne toeroepen. Haarlem was nog nooit kampioen, vaak een sterke en altijd een gewaardeerde tegenstander. Wij zijn er van overtuigd, dat de huidige ploeg van Ajax een zelfde reputatie hoog houden zal. j. h.

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1942 | | pagina 1