Officieel Programma AJAX-STADION Ajax - Emma. No. 4 Prijs 5 cent Onder redactie van J. HOVEN. Zondag 11 October 1942 De gebeurtenissen die voor Ajax volgden op de verschijning van de vorige editie van dit programma zijn niet bepaald opwekkend. Achtereenvolgens werd van Feijenoord, V.U.C. en D.H.C. verloren en Ajax van de huidige Westelijke eerste klassers de record kampioen! vertoeft op het oogenblik bedenkelijk dicht bij de laatste plaats. Het heeft Ajax in dit seizoen wel zéér tegen gezeten, dat zal wel niemand kunnen ontkennen. Het feit, dat er van de vier verloren wedstrijden er drie met één doelpunt verschil verloren gingen, in wedstrijden die met éénig geluk, of zelfs maar met minder tegenspoed, ge wonnen zouden zijn, spreekt wel een duidelijke taal. Het is echter volkomen doelloos na te kaarten over verloren wedstrijden en we bepalen ons dan ook tot deze opmerking en tot de verzekering, dat de leiders van Ajax stellig leering uit een en ander getrokken hebben en alles in het werk stellen om betere resultaten mogelijk te maken. De spelers zijn gelukkig geenszins ontmoedigd en we twijfelen dan ook niet, of zij zullen nog wel toonen tot betere resultaten in staat te zijn. We wijzen alleen nog even op de groote moeilijkheden die er onder de huidige omstandigheden aan de training en de concentratie op het spel verbonden zijn, moeilijkheden, die in een groote stad als Amsterdam ernstiger zijn dan elders. Onder de huidige omstandigheden weet Ajax dat het zaak is haar belangrijke positie te consolideeren en den grondslag te leggen voor nieuwe successen. Het elftal weet ook thans nog voor aantrekkelijke wedstrijden te zorgen, dat is de hoofdzaak! Zoowel AjaxJt Gooi als AjaxFeijenoord waren interessante wedstrijden van goed gehalte en vooral bij de ontmoeting tegen de Rotterdammers zijn de ca. 20.000 kijkers volop op hun kosten gekomen. Het is een verblijdend verschijnsel en het wordt in den Ajax-kring ook wel gewaardeerd dat het publiek Ajax trouw blijft. We twijfelen er niet aan of dat zal zoo blijven, al blijven er natuurlijk ontmoetingen die men minder attractief acht en die dus niet zoo trekken. Eén ding vergete men bij de beoordeeling van spel en spelers vooral niet: we beleven een tijd waarin men onmogelijk het uiterste van de spelers verlangen kan. Wat over het algemeen tot dusverre nog gepresteerd wordt door de spelers, verdient de grootst mogelijke waardeering. Het is uit verstandelijk oogpunt voor de spelers geraden, niet alles te geven en wie het toch doet, loopt kans dat hij er voor moet boeten. Maar boven dien houdt een speler, die zich evenzeer inspant als in normale tijden, het toch niet vol. Dan volgt een inzinking (we denken aan Leemhuis na de rust tegen Feijenoord) die ook voor de ploeg groote nadeelen heeft. Vereischt is thans een economische en tactische ver deeling der beschikbare krachten. Het elftal dat hierin uitmunt, zal op den duur het grootste succes behalen. Wat de wedstrijd van heden betreft zou men geneigd zijn nu toch een overwinning te verwachten. Wie zich echter het uitstekende spel van Emma op dit zelfde terrein enkele weken geleden tegen Blauw-Wit herinnert, zal begrijpen, dat ook nu de uitslag onzeker is. Als Ajax echter iets minder onfortuinlijk speelt en wat meer schot vaardigheid ontwikkelt dan in vorige ontmoetingen, dan vermoeden we toch dat vandaag het pad der over winning weer gevonden wordt. t

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1942 | | pagina 1