Officieel Programma Ajax - Emma AJAX-STADION Ajax - Feijenoord. I No. 3 Prijs 5 cent Onder redactie van J. HOVEN. Zondag 27 September 1942 11 Oef ober: Een lange reeks van jaren hebben Ajax en Feijenoord den toon aangegeven in ons land. Het spel van de groote kampioensclubs uit Amsterdam en Rotterdam had vele jaren een apart cachet en werd als voorbeeld gesteld van het geheele Nederlandsche voetbal. Het waren ook inderdaad Ajax en Feijenoord die in de lange periode van 1916 tot thans verreweg de beste prestaties leverden en een grooten invloed hebben uitgeoefend op de spelontwikkeling in ons land. Die tijd is voorbij! Het is duidelijk en trouwens ook zeer logisch dat er ééns een einde aan moest komen. Thans zijn al sinds enkele jaren Ajax en Feijenoord tot het doorsnee eerste klasse-peil teruggeloopen en hebben andere ploegen al enkele jaren beslag op de kampioenstitels weten te leggen. Er zijn nog altijd club-enthousiasten, die dat niet begrijpen en er zijn ook nog altijd „neutralen", die dat blijkbaar heel zonderling vinden en er Ajax en Feijenoord als het ware een verwijt van maken, als zij verliezen. Elke week leest en hoort men dan weer: „Ajax (resp. Feijenoord) was geen schaduw meer van het vroegere Ajax", enz. Van Haarlem, D.F.C., Sparta, H.B.S. enz. leeöt men dat nooit, maar Ajax moet dat steeds opnieuw weer onder het oog gebracht worden. Laat men daarmee ophouden en Feijenoord en Ajax voortaan precies behandelen en beschouwen als alle anderen! De situatie is thans zóó dat Feijenoord nog als ernstige kampioenscandidaat geldt en Ajax voor de eereplaats al als uitgeschakeld beschouwd wordt. We zijn van het laatste overtuigd; of Feijenoord sterk genoeg is om den strijd tegen V.S.V. vol te houden, dient afgewacht. Ajax gaat een moeilijk seizoen .tegemoet. De moeilijkheden van thans zijn in een groote stad ernstiger dan elders en in elk geval is de trainings-mogelijkheid bij Ajax in de laatste tijden ernstig belemmerd geweest. Ajax zal deze periode flink doorkomen en als club onder de energieke leiding van Koolhaas, Egeman, Elzinga c.s. zorgen, dat de toekomst met opgewektheid tegemoet getreden kan worden. Maar dat de ploeg nog harde nootjes te kraken krijgt, daar twijfelen we niet aan. Toch is het elftal beter dan menigeen vermoedt. Mogelijk dat de inspiratie van het spelen tegen den ouden rivaal tot een topprestatie, tot een verrassing leidt. Want in de gegeven omstandigheden zou het een verrassing zijn als Ajax van Feijenoord zou winnen. We zijn niettemin overtuigd dat de Rotterdammers voor de zege zullen moeten strijden en dat Ajax flink partij geven zal. We zijn ons voorts bewust dat Ajax wel degelijk beducht moet zijn voor de laatste plaats, doch bevreesd zijn we niet. Daarvoor is de ploeg te goed en is de club fundamenteel te sterk. Het spel van Ajax blijft zijn aantrekkelijkheid behouden. Daardoor krijgt men óók al gaat er niet die kracht van uit, die een leidende positie tengevolge heeft steeds aantrekkelijke wedstrijden met goed spel te zien. Tenslotte is dat de hoofdzaak. Daarvoor komt het publiek. En intus- schen zal Ajax werken aan de toekomst, die in overeenstemming zal zijn met het glorierijk verleden. J. H.

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1942 | | pagina 1