Officieel Programma AJAX - 't GOOI AJAX-STADION AJAX-STADION No. I Prijs 5 cent Onder redactie van J. HOVEN. Zondag IB Augustus 1942 Ajax - Vole wij ckers. Zondag 6 September a.s.: Ie klasse competitie 1942-1943 - N.V.B. Na een officieele zomerrust vindt heden in het geheele land de officieuse opening plaats van het voetbalseizoen 1942/1943. Ajax mag zich hierbij gelukkig prijzen haar aanhangers een wedstrijd tegen De Volewijckers, de nieuwe Amsterdamsche eerste klasse club uit Amsterdam-Noord, te kunnen aanbieden. Vooral nu De Volewijckers ingedeeld zijn in afdeeling I en Ajax in afdeeling II, zoodat zij elkaar voor de competitie niet ontmoeten zullen, ware nauwelijks een wedstrijd mogelijk die even zoo zeer als een attractie te beschouwen is. Want hier op het prachtige stadion van Ajax hebben de Amsterdamsche voetbal-enthousiasten De Volewijckers hun promotie-wedstrijden tot een succesvol einde zien brengen en toen bleek maar al te zeer hoe bijzonder populair de ploeg van over 't IJ is. Ook in den Ajax-kring hebben De Volewijckers toen veel bewondering gevonden en voor deze entourage, waar zij in één jaar tijd den zegetocht van de derde naar de perste klasse volbrachten, zullen De Volewijckers en hun grooten aanhang blijvende sympathie koesteren. Daarom is voor deze openingspartij een treffen tusschen Ajax en Volewijckers zoo bijzonder attractief zoowel voor de spelers en hun aanhang als voor de Amsterdamsche voetbal-enthousiasten in het algemeen. Wat het spel ons brengen zal en hoe het resultaat zal zijn, dat is met geen mogelijkheid te voorzien. Na een rust van enkele maanden zal een zekere ongeoefendheid zich stellig doen gelden, doch er is voldoende geoefend om tusschen deze twee technisch goed ge schoolde ploegen een aantrekkelijke partij te verwachten. Wat het resultaat betreft tasten we in het duister. Volewijckers heeft enkele maanden geleden wedstrijden gespeeld die menigeen tot de conclusie brachten, dat deze ploeg ook de sterkste eerste klasse tegen standers aan den zegekar zou binden. Maar af en toe waren er ook wedstrijden van Volewijckers, die de vraag deden opkomen of zij het tegen de geroutineerde eerste klasse ploegen wel konden bolwerken. De vraag is voorts hoe de spelers overzomerd hebben en bij Ajax vragen we ons tevens af, hoe de opstelling waarbij helaas Looys nog niet van de partij kan zijn, omdat hij van zijn beenbreuk nog niet volledig hersteld is zal voldoen. Trouwens ook voor Volewijckers gelden, zooals voor Ajax, de wedstrijden van heden en van de beide volgende Zondagen om de definitieve samenstelling der ploeg te vinden. Dat is het groote nut van dezen oefenkamp en van de wedstrijden die nog volgen vóór op 6 September het competitierad gaat draaien. Ook dan kan men in het Ajax-stadion de officieele opening beleven met den wedstrijd AjaxGooi. Namens het bestuur van Ajax heeten we dus thans het publiek hartelijk welkom. We hopen op een mooi seizoen, op sportieve wedstrijden en we hopen bovenal dat onze mooie sport in deze moeilijke tijden veel nuttige en prettige afleiding brengen zal. J. H.

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1942 | | pagina 1