DE BOER's Asbest, Rubber, Bra „LAGEJA" Erkend Installateur DIE PORT VAN CLEVE itkeite c cl/uiij Amsterdam - Rott Amsterdam, Cruqiut Ajax 54-jarige ervaring Electrotechn. Ing. Bureau Reguliersgracht 34 - Amsterdam Telefoon No. 35241 en 83584 AMSTERDAM SEDERT I07O Potharst 2 Looys 4 Drager 7 Hoevenberg 12 Fischer Keizer 1 Van Ve< 5 Brockmai 9. Scheidsrechter: Wilkes 13 Verploegen 17 Lauwe 20 Lagendc 14 Van Te 18 Van de P 22 De spelers zijn in deze opstelling genum vóór hei begin, per nummer, bekf waarborgt U de beste vakkundige behandeling van Uwe LIJF-TAFELGOEDEREN ENZ. Laat ons Uw wasch behandelen. Wy behandelen de Ajax- wasch ook tot groote te vredenheidvan het Bestuur

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1942 | | pagina 2