Officieel Programma AJAX-STADION Ajax- Xerxes. No. 10 Prijs 5 cent Onder redactie van J. HOVEN. 2e Paaschdag 1942. J. H. Eindelijk dan weer eens voetbal op de Ajax-burcht! We hebben er op den Tweeden Kerstdag voor het laatst bij den wedstrijd Amsterdam Zwaluwen zien voetballen en stellig hebben we toen geen flauw ver moeden gehad, dat we tot Tweeden Paaschdag geduld hebben moeten uitoefenen alvorens in deze zelfde, vertrouwde ömgeving het bruine monster opnieuw in beweging gebracht zou worden. Dat is nog nooit gebeurd in de geschiedenis van Ajax en van het Nederlandsche voetbal! In die bijna 3}^ maand van sneeuw en ijs is heel wat gebeurd! Het gaat niet aan alles te releveeren, doch we willen hier toch nog even het verscheiden van den president van den N.V.B., Dr. D. J. van Prooye, memoreeren. Het is door de geheele Nederlandsche voetbalwereld op recht betreurd en ook wij Amsterdammers gedenken „den Dirk" als een gave figuur, een voorbeeld voof allen in onze sport. De competitie is de vorige week al weer hervat en weldra zullen de vijf kampioenen bekend zijn die deel zullen nemen aan de kampioens competitie. Reeds is Heerenveen in het Noorden met de eer gaan strijken en vandaag zullen er nog wel enkele beslissende partijen ge speeld worden. Amsterdam verheugt zich in het succes van Blauw Wit en Ajax wenscht haar stadgenoote daarmede geluk en hoopt dat zij den nationalen titel bemachtigen zal. Zoo is dan Ajax weer eens géén afdeelingskampioen geworden. Eerlijk gezegd, is dat in dit seizoen ook niet verwacht. En toch moet men het betreuren dat in den beginne een paar slechte en onfortuinlijke beurten tot den kleinen achterstand van heden leidden. Het feit dat Ajax zelfs thans nog de theoretische kans heeft, bewijst welk een mooie kans Ajax inderdaad gehad zou hebben, wanneer die fouten bij den aanvang ver meden hadden kunnen worden. Vandaag dus tegen Xerxes! Geen gemakkelijk partijtje. De Rotter- damsche Zebra's hebben een goede ploeg, die soms verrassend uit den hoek komen kan en die Ajax stellig ook handen vol werk geven zal. Trouwens in Rotterdam liet Ajax een puntje achter. Er is dus een motief om er alles op te zetten teneinde revanche te nemen. En tenslotte is er toch ook nog het minimale kansje. Nietwaar, men kan 't nooit weten!

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1942 | | pagina 1